Home » การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 | การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ | รวมเพลงเพราะที่สุด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 | การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

“ Lokomat “ หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ


การฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน เป็นการเดินบนลู่ โดยมีเครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัวของผู้ป่วย และมีอุปกรณ์เสริมเป็นขา ของหุ่นยนต์ ประกบกับขาของผู้ป่วยซึ่งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่าของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเดินด้วยจังหวะและท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติ มีความถูกต้องตามรูปแบบการเดินมากที่สุด ปลอดภัย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ รับรองจากJCIมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

💻 Website:www.chularat3.com 📞 Call Center: 020332900

📞 สายด่วน: 1609

“ Lokomat “  หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

3 วิธี แก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมโดย หมอแอมป์


See also  มะเร็งเกิดจากอะไร ? : มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ [by Mahidol] | สาเหตุโรคมะเร็ง

สโมสรสุขภาพ ตอน 3 “ปัจจัยที่ลดสมรรถภาพทางเพศ”
โดย หมอแอมป์ นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic
ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ
นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)
ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท เมื่อ พ.ศ.2556

keywords for Education:
Lifestyle Medicine
Andropause
Hormones

http://www.barso.or.th
(สมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษโรคอ้วน กรุงเทพ)

http://www.dramp.com

Instagram: DrAmp Team

drampCopyright 2015

เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย

ปล.เป็นคลิปให้คำแนะนำแก่ผู้รักสุขภาพที่ยังไม่ป่วยและต้องการป้องกันโรคให้ตัวเอง สำหรับผู้ที่มีโรคแล้วยังไม่ควรทำตามและควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก หมอแอมป์

3 วิธี แก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมโดย หมอแอมป์

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19


แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19
ควรทำอย่างไรบ้าง ?
พบกับคำแนะนำและขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19
จากนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID  19

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1


รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1
ความสำคัญของการป้องกันวามพิการ
การให้คำปรึกษาก่อนการแ่ต่งงาน
การฝากครรภ์เพื่อป้องกันความพิการของบุตร
การป้องกันความพิการในขณะคลอดบุตร
การป้องกันความพิการในเด็กเล็ก
การป้องกันความพิการด้านการได้ยิน
การป้องกันความพิการทางสายตา
ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  แผ่นที่ 1

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1


See also  My Secret Guitar Pad Patch From The 1990s | guitar | รวมเพลงเพราะที่สุด

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1

ดูแลเธอ..ด้วยรัก : ตอน 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช


ผู้สนับสนุนงบประมาณ :
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ(สคสช)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา :
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นางสาววิไล เสรีสิทธิพิทักษ์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
แพทย์หญิงวิชชุดา จันทราษฎร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงาน :
นางลัดดา จีระกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ขอขอบคุณ
นางสาวกรรณิกา เขื่อนนิล นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
นายชะลอ เพชรอินทร์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน
นางสาวยุพิน จีนสงวน เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน
นางสาวศุภลักษณ์ เม่นเผือก นักโภชนาการปฏิบัติการ
นางสาวพิมพิมล สุทธิมูลนาม นักกิจกรรมบำบัด
นางสาวพัชรามล ชลคีรี นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวออน โสคำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ

ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ร่วมแสดงในวีดีทัศน์

ดูแลเธอ..ด้วยรัก : ตอน 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

รายการพบหมอรามา | ลัดคิวหมอ 1 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและโรคเด็ก | 17 ส.ค. 59 (4/5)


รายการพบหมอรามา ช่วง Rama Update ชาวเน็ตอาลัย ‘น้องแป้ง’ ป่วยโรคตับสิ้นใจ Big Story ติดระบบ GPS รถพยาบาล ยกระดับความปลอดภัย และช่วง Health Innovation พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น KHUNLOOK และช่วงตอบคำถามสุขภาพ ลัดคิวหมอ พบกับ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและโรคเด็ก

รายการพบหมอรามา | ลัดคิวหมอ 1 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและโรคเด็ก | 17 ส.ค. 59 (4/5)

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดย พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล


See also  1 of 16 หลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 12 (28-29 พ.ย. 2563) | ห้องไฟฟ้า | รวมเพลงเพราะที่สุด

รายการร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ ทุกวันพุธ เวลา 11.15 12.00 น. ดำเนินรายการโดย รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ในร้อยสาระวันนี้ ร่วมรับฟังข้อมูลความรู้ในหัวข้อ “การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ” คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ไปพร้อมกับ พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ท่านสามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Line: @sriphatcenter
• Call center: 0539369001
• Facebook: https://www.facebook.com/SriphatMedic…
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดย พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)


วิดีโอแนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ในเวอร์ชั่น ภาษาไทย ปี 2563

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19.

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID - 19

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://aseanseafoodexpo.com/music

>>Future-user เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#การฟนฟสมรรถภาพปอด #สำหรบผปวย #COVID

[vid_tags]

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19

การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ.

3 thoughts on “การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 | การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ | รวมเพลงเพราะที่สุด”

  1. 789077 741323Hey, you used to write amazing, but the last few posts have been kinda boringK I miss your excellent writings. Past couple of posts are just a bit out of track! come on! 187835

Leave a Reply

Your email address will not be published.