Home » ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี | หนังสือ รับรอง ความ พิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี | หนังสือ รับรอง ความ พิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย


การตรวจและประเมินความพิการตามกฎหมาย (Medical Certificates For Disability) ประเภทความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย
ผู้ที่สามารถออกใบรับรองความพิการได้
หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
1.1.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
1.2.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางร่างกาย
1.3.การประเมินเบื้องต้น เช่น การดื่มน้ำ, การเดิน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางการร่างกาย เมื่อไหร่?ที่จะออกหนังสือรับรองได้
เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ


See also  EP89 : เคล็ดลับรักษาริดสีดวงทวารง่ายๆได้ด้วยตนเอง❗ | ริดสีดวง ภายนอก รักษา

โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร


คนพิการ 7 ประเภท

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี


ขั้นตอนการขอบัตรคนพิการ
1.ไปตรวจร่างกายที่ รพ.เพื่อขอใบรับรองความพิการ(7 ประเภท)
2.นำเอกสารไปติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
เอกสารที่ต้องนำไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้แก่
2.1 สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.2 สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก 2 รูป
2.4 ใบรับรองความพิการ(ที่แพทย์ รพ. ออกให้)
กรณียื่นแทน
1.พบแพทย์โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยรับรองความพิการจากการลงประเมินที่บ้านและสื่อสารกับแพทย์ผู้ออกใบรับรอง
2.เตรียมเอกสารทั้งหมดของผู้พิการตามข้างบน
3.เตรียมเอกสารของผู้แทน ได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่ายเอกสาร
ใบมอบฉันทะ
ติดต่อที่ พมจ.แล้วจะได้รับ บัตร+สมุดรับรองความพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี


See also  Evolution of Game Music (1980 - 2018) | เปียโน เกม | รวมเพลงเพราะที่สุด

บัตรคนพิการหมดอายุ
ให้นำเอกสาร ได้แก่
1.บัตรประชาชน+สำเนา
2.ทะเบียนบ้าน+สำเนา
3.บัตร/สมุดผู้พิการที่หมดอายุ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อออกบัตรใหม่
กรณีชำรุดสูญหาย ก็ติดต่อที่ พมจ.ด้วยเอกสารที่เหลือ ตามรายการด้านบน
กรณีเสียชีวิตต้องแจ้ง พมจ.เพื่อจำหน่าย หากไม่แจ้งและรับเบี้ยต่อเนื่องมีความผิดและต้องคืนเงิน

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี

การหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ


ชุดความรู้ของกรมสรรพากร

การหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ


วิธีการขอขึ้นทะเบียนรับเบื้ยคนพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาใน อบต. เขตเทศบาล สนง.เขตตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นคำขอยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา(ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ และ การขอรับเบี้ยความพิการ เดือนละ800


See also  This is the most beautiful guitar I've ever played. | guitar | รวมเพลงเพราะที่สุด

รายละเอียดชมในคลิบ

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ และ การขอรับเบี้ยความพิการ เดือนละ800

บัตรคนพิการหมดอายุ หมดสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ


เบี้ยยังชีพคนพิการ

บัตรคนพิการหมดอายุ หมดสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

สิทธิคนพิการ | การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ 01


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

สิทธิคนพิการ | การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ 01

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี.

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หนังสือ รับรอง ความ พิการ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่นี่

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#ขอบตรคนพการ #ไดทน

ผู้พิการ,สิทธิ์ผู้พิการ,ประเภทของผู้พิการ,สวัสดิการของคนพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

หนังสือ รับรอง ความ พิการ.

46 thoughts on “ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี | หนังสือ รับรอง ความ พิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด”

 1. สอบถามหน่อยครับว่า เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนแล้วหมอบอกว่าแขนขวาใช้งานไม่ได้ตลอดชีวิต ขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการได้มั้ยครับ

 2. นิ้วชี้ขาดตั้งแต่เล็กไปหาสมัครงานที่ไหนเขาบอกว่าให้ใบเอาความพิการมาด้วยแล้วนุ้สามารถขอใบความพิการได้ไหมทำไมโรงงานแต่ละที่ต้องการใบความพิการด้วยค่ะ

 3. พี่สาวขาหักแต่ไปขอที่โรงพยาบาลไม่ได้ ซึ่งเดินก็ไม่จะไหวแล้ว

 4. ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขาหักไส่เหล็กรักษาประกันสังคมเอกชน.และไม่ได้ไป้อกซเร.หมอนัด.15.กพ.ประสังคมหมดอายุ.เราต้องติดต่อ.เอกชน.หรือรัฐ.ครับ

 5. สวัสดีครับคุณป้า ขออนุญาติถามครับ ย่าผมอายุมากแล้ว ไป รพ. ลำบาก ขั้นเเรกต้องไปขอไบรับรองจาก รพ.สต. 2 ไปรพ.ของใบรับรองจากหมอเฉพาะทาง 3 ไปยื่นเอกสาร พม. แล้วใช้สำเนาสมุดบัญชีใหมครับ ผมเข้าใจถูกใหมครับ (กรณีไม่อยากนำคุณย่าไป รพ. ครับ

 6. ลูกชายเป็นสมาทิสั้นและ L D การเรียนรู้สั้นคะ อย่างนี้จะทำบัตรคนพิการได้ไหมคะตอนนนี้น้งเขาอายุ 21 ปีแล้วคะ

 7. ขอถามหน่อยคัฟ..ผมล้มรถเมื่อสิบปีที่แล้วปัจจุบันนิ้วหงิกงอสามนิ้ว
  ขารีบลงเดินยกขา..สรุปเป็นผู้พิการไม่คัฟ

 8. มีประกันสังคมออกบัตรคนพิการได้ไหมครับถ้าเรารักษาอยู่เอกชนใช้ประกันสังคมพ่อโดนตัดขาอยากให้ทำบัตรคนพิการให้หมอประเมินโรงบาลรัฐที่ไหนก็ได้ใช้ไหมคะ

 9. ผู้พิการติดเตียงค่ะ ไปไม่ได้ และที่อยู่จริงๆอยู่คนละที่กับทะเบียนบ้าน ต้องกลับมาที่ สนง ตามทะเบียนบ้านมั้ยคะ

 10. ถูกตัดเท้าเนื่องจากเจ็บป่วยสามารถขอใบรับรองความพิการจาก รพ. และไปทำบัตรได้หรือไม่ครับ..

 11. เคยผ่าตัดแล้วเดินขาไม่เท่ากัน เวลาเดินมากๆทำให้ปวดสะโพกราวลงขาข้างที่ไม่ผ่าเพราะลงน้ำหนักเยอะกว่าข้างที่ผ่าแบบนี้ ทำบัตรได้ไหมคะ

 12. ขอสอบถามครับหมอ ลุงผม เกิดอุบัติเหตุตกหลังคามาต้องฝ่าสมอง
  เสียตา1ข้าง เดินไม่ปกติ ตกงาน เคสนี้
  สามารถขอบัตรคนพิการได้ไหมครับ

 13. ผมเป็นเลิอดตีบเคลื่อนไหวไม้ค่อยได้เลยครับอายุจะเต็ม64วันวัน30สิงหาคม63ครับเป็นมา2ปีเช่าอยู่กรุงเทพมา30กว่าปีแต่ทะเบียนบ้านอยู่กับญาติที่จังหวัดพิจิตรช่วยแน่ะนำด้วยครับจะทำอย่างไรบ้างครับขั้นแรกครับค่าใช้จ่ายไม่มีเลยครับลูกไม่มีอยู่2คนตายายครับโทร0838059666ปราชญา

 14. รบกวนสอบถามคะน้องชายเคยติดยาจนมีอาการทางประสาท รักษาตัวที่ รพ.จิตเวช 3 เดือน ปัจจุบันนี้ต้องฉีดยา ทุกเดือน และทานยาด้วย ประกอบอาชีพไม่ได้ แบบนี้เข้าข่ายขอบัตรได้มั้ยคะ

 15. รบกวนสอบถามป้าปอค่ะ คุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม ถือว่าเป็นผู้พิการได้ไหมค่ะ

 16. สอบถามค่ะ ป้าปอ ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปโรงบาลได้ ไปเอาใบรับรองได้ที่ไหนค่ะ..ต้องทำแบบไหนค่ะ ป้าปอ

 17. แฟนเป็นเส้นเลือดสมองตีบแขนข้างนึงใช้การไม่ได้ เดินไม่ปกติแบบนี้เรียกว่าพิการมั้ยคะ

 18. ผม​ยู่​ที่​ดอนเมือง​แต่​สำเนาทะเบียนบ้าน​ยู่​ที่จังหวัด​นนทบุรี​ผมไปอาศัย​ทเบียนบ้าน​เขา​ยู่ไปเอาตัวจริง​ผมไม่รู้​จัก​บ้านจะทำอย่างไร​

 19. พ่อเป็นคนไข้ติดเตียงพิการฉีกขวาทั้งหมดไปขอแล้วหมอบอกไม่ใช่คนพิการไม่อนุมัติ​ต้องทำยังไง..พิการมา3ปี…ขอยังไงก็๋ไม่ได้​จนแก่เสียชีวิต

 20. แล้วถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วต้องตัดนิ้วเท้าแบบนี้รับเบี้ยคนพิการได้รึป่าวคับผมโดนตัดนิ้วตั้งแต่ปี61เค้าจะย้อนหลังให้รึป่าวคับถ้าเพิ่งจะไปทำนะคับ

 21. เกิดอุบัติเหตุขาหักเข่าแตก เดินได้แต่ไม่ปกติ เดินกะแผกๆ หมอออกใบรับรองความพิการให้แล้ว แบบนี้ขึ้นทะเบียนคนพิการได้ไหมครับ
  เพิ่งรักษาได้ 3 เดือน
  แต่ได้ยินบางคนบอกว่าต้องให้ถึง 6 เดือนก่อนถึงจะขึ้นทะเบียนคนพิการได้
  จริงไหมครับ

 22. ยื่นเรื่องไป…ผุ้ช่วย..ผุ้ใหญ่บ้านแล้ว"" ผ่านมาครึ่งปี??? จนถึงตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยคับเงินเยียวยาก็ไม่ผ่าน.?? (พ่อผ่าสมองมาเปนอำมพฤติช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง)จะทำวิธีไหนจะได้บัตรคนพิการเร็ว..ๆๆ จะได้ช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัว???ตอบผมที…ที ???""""ขอบคุณคับ..""""""

Leave a Reply

Your email address will not be published.