ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563 | หนังสือรับรองความพิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

by Chakrii Malee
11 comments

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

Table of Contents

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย


การตรวจและประเมินความพิการตามกฎหมาย (Medical Certificates For Disability) ประเภทความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย
ผู้ที่สามารถออกใบรับรองความพิการได้
หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
1.1.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
1.2.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางร่างกาย
1.3.การประเมินเบื้องต้น เช่น การดื่มน้ำ, การเดิน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางการร่างกาย เมื่อไหร่?ที่จะออกหนังสือรับรองได้
เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ


โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี


ขั้นตอนการขอบัตรคนพิการ
1.ไปตรวจร่างกายที่ รพ.เพื่อขอใบรับรองความพิการ(7 ประเภท)
2.นำเอกสารไปติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
เอกสารที่ต้องนำไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้แก่
2.1 สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.2 สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก 2 รูป
2.4 ใบรับรองความพิการ(ที่แพทย์ รพ. ออกให้)
กรณียื่นแทน
1.พบแพทย์โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยรับรองความพิการจากการลงประเมินที่บ้านและสื่อสารกับแพทย์ผู้ออกใบรับรอง
2.เตรียมเอกสารทั้งหมดของผู้พิการตามข้างบน
3.เตรียมเอกสารของผู้แทน ได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่ายเอกสาร
ใบมอบฉันทะ
ติดต่อที่ พมจ.แล้วจะได้รับ บัตร+สมุดรับรองความพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร


คนพิการ 7 ประเภท

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี


บัตรคนพิการหมดอายุ
ให้นำเอกสาร ได้แก่
1.บัตรประชาชน+สำเนา
2.ทะเบียนบ้าน+สำเนา
3.บัตร/สมุดผู้พิการที่หมดอายุ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อออกบัตรใหม่
กรณีชำรุดสูญหาย ก็ติดต่อที่ พมจ.ด้วยเอกสารที่เหลือ ตามรายการด้านบน
กรณีเสียชีวิตต้องแจ้ง พมจ.เพื่อจำหน่าย หากไม่แจ้งและรับเบี้ยต่อเนื่องมีความผิดและต้องคืนเงิน

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ และ การขอรับเบี้ยความพิการ เดือนละ800


รายละเอียดชมในคลิบ

ขั้นตอนการทำบัตรผู้พิการ และ การขอรับเบี้ยความพิการ เดือนละ800

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ


วิธีการขอขึ้นทะเบียนรับเบื้ยคนพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาใน อบต. เขตเทศบาล สนง.เขตตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นคำขอยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา(ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ

บัตรคนพิการหมดอายุ หมดสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ


เบี้ยยังชีพคนพิการ

บัตรคนพิการหมดอายุ หมดสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563


สอบถามเพิ่มเติม ที่ พมจ. ของแต่ละจังหวัด หรือโทร. 02 3543388 ต่อ 304 หรือ 307 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร ในวันและเวลาราชการ

ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563

การหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ


ชุดความรู้ของกรมสรรพากร

การหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563.

ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563

ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563


ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หนังสือรับรองความพิการ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Future-user.com/music

>>https://aseanseafoodexpo.com/ เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#ขาวดพเศษ1000บาทจายครงเดยวผพการรายใหม #หมดเขต30กนยายน2563

เยียวยาผู้พิการ

ข่าวดีพิเศษ1000บาทจ่ายครั้งเดียวผู้พิการรายใหม่ หมดเขต30กันยายน2563

หนังสือรับรองความพิการ.

See also  พม่าไม่ได้เผากรุงศรี | พูด | รวมเพลงเพราะที่สุด

You may also like

11 comments

ตอง พรพรหม 22/08/2021 - 17:52

สอบถามเพิ่มเติม ที่ พมจ. ของแต่ละจังหวัด หรือโทร. 02 3543388 ต่อ 304 หรือ 307 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร ในวันและเวลาราชการ

Reply
คุณ 1222228888800099 22/08/2021 - 17:52

ข่าวดีส้นตีนสิมีอะำรดีกับคนลำบากบ้างขนาดคนพิการคนแก่พวกมึงก็ผัดเขาไปเลื้อยๆแล้วพูดมากมีแต่ความดีใส่ตัวทีให้กับเดือนละห้าพันมึงยังให้กันง่ายมากไม่คิดอะไรเลยว่าคนที่ได้นะมันลำบากจริงมัยเห็นได้กันไปเห็นเอาไปใช้แบบไม่เห็นค่าของเงินด้วยซำ้ส่วนคนที่ลำบากจริงแม้ก็ไม่ให้ไม่รู้เอาสมองกลวงๆตรงไหนมาคิดได้นะควรให้ทุกคนไปเลยตั้งแต่พวกมึงมาเนี้ยประชาชนลำบากจะตายเข้าใจมัย

Reply
Arun Chaipimpa 22/08/2021 - 17:52

เงินที่อบตมาจ่าย1000นิมันไม่เกี่ยวกับเงินที่ว่าจะให้3เดือนหรอ

Reply
นิยม ไฮโล 22/08/2021 - 17:52

คุณตองครับแล้วผู้สูงอายุเขาไม่ให้หรอครับ เขาให้แต่คนพิการหรอครับ

Reply
weeranit chankasem 22/08/2021 - 17:52

ทำมัยมันให้ยากจังวะเดือนละ1000ของกลุ่มเปราะบางทีไอ้เดือนละ5000นะมึงรีบแจกม่เห้นตัองเรื่องมาก..เหมือนกลุ่มเปราะบางก่ามึงแจกพวกกุอดตายกันหมดแล้ว ไอ้ฟายเอ้ย เม้นนี้ผมม่ได้แอดมินนะผมว่าไอ้พวก.ค.ร.ม.

Reply
จําลอง ชัยศรี 22/08/2021 - 17:52

จำได้คับผม

Reply
จําลอง ชัยศรี 22/08/2021 - 17:52

คับคุณพิทีกรคับค่อยๆอธิบายให้ประชาชนเข้าถึงการบอกที่จะได้รับแต่บะสิทธิ์บางท่านสบสนโปรดเข้าใจเขาด้วยนะคับช่วงนี้เป็นช่วงทุกคนยอมรับคับผม

Reply
ชนกส มีสุข 22/08/2021 - 17:52

อ่านหลายช่องให้เป็นจริงนะ

Reply
Narepong Srirat 22/08/2021 - 17:52

กว่าจะได้3สีบปี

Reply
Narepong Srirat 22/08/2021 - 17:52

ไม่ต้องจ้ายแล้วเค้าตายไปหมดแล้ว

Reply
bell korat 22/08/2021 - 17:52

สรุปเยี่ยวยาคนพิการได้แค่1000เดียวเองหรอไหนว่าจะได้เพิ่มอีก 2000วันที่10มิถุนายน​นี้อ่ะ​ ยังไงอธิบายหน่อย​คนปกติคือได้ตั้ง5000 ลำเอียง​จังหรือข่าวมั่วอ่ะ​

Reply

Leave a Comment