บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7) | บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร | รวมเพลงเพราะที่สุด

by Chakrii Malee
0 comment

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

Table of Contents

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7)


การเสวนาเรื่อง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ “Sirindhorn Science Home: From Royal Gracious Kindness to Young Scientists Opportunities” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.0016.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

Homepage: http://nstdachannel.tv/
Twitter: http://twitter.com/nstdachannel
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDAChannelThailand/216005071796955

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7)

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมวันเด็ก หวังผลักดันให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศด้วย วทน.


บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมวันเด็ก หวังผลักดันให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศด้วย วทน.

ตะลุยบ้านวิทย์สิรินธร


ตะลุยบ้านวิทย์สิรินธร

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์


ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/ssh
Fan Page : https://www.facebook.com/SSH.NSTDA

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ตะลุยวันเด็ก เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


ตะลุยวันเด็ก เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ติดตามข่าวสารอัพเดทแบบทันทีที่ Fanpage MOST Science Channel
Facebook ► https://www.facebook.com/mostsciencechannel/
Website ► http://www.mostsciencechannel.com/

ตะลุยวันเด็ก เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (6/7)


การเสวนาเรื่อง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ “Sirindhorn Science Home: From Royal Gracious Kindness to Young Scientists Opportunities” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.0016.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

Homepage: http://nstdachannel.tv/
Twitter: http://twitter.com/nstdachannel
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDAChannelThailand/216005071796955

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (6/7)

เปิดแล้ว! โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รักษาผู้ป่วยโควิด19


See also  รู้จักมะเร็งปอด เพื่อป้องกันและรักษา | มะเร็งปอด

เปิดแล้ว! โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับผู้พิการที่ติดเชื้อ โควิด19 เริ่มวันนี้ (1 มิ.ย.) เป็นวันแรก
.
โดยนอกจากจะมีบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มาให้การรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้ว สวทช. ยังได้ระดม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นผลงานนักวิจัยของ สวทช. มาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งเป็นผู้พิการตลอดช่วงที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้
.
บรรยากาศข้างในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจะเป็นอย่างไร และมีนวัตกรรมทันสมัยอะไรบ้าง ไปชมพร้อมกัน…….

เปิดแล้ว! โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รักษาผู้ป่วยโควิด19

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (5/7)


การเสวนาเรื่อง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ “Sirindhorn Science Home: From Royal Gracious Kindness to Young Scientists Opportunities” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.0016.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

Homepage: http://nstdachannel.tv/
Twitter: http://twitter.com/nstdachannel
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDAChannelThailand/216005071796955

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (5/7)

ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (08ม.ค.61) พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย | 9 MCOT HD


พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย08ม.ค.61|OnAir
ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

++++++++++++++

ดูก่อนทุกช่องทาง… ติดตามได้จาก การออกอากาศสดทางโทรทัศน์ :
ช่อง 9 MCOT HD ทั้งระบบดิจิทัลทีวี และระบบเคเบิลดาวเทียม
กดรีโมท หมายเลข 30 รับชมสัญญาณได้ ทุกกล่อง ทุกจาน

คลิก.. Subscribe จะไม่พลาดทุกคลิปยูทูปย้อนหลัง 9 MCOT Official

แฟนๆ Facebook เกาะติดข่าวสารได้ที่นี่ :
ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 : ตามติดทุกรายการเด่น ไม่พลาดทุกกิจกรรม
https://www.facebook.com/9mcot

ช่องทางเกาะติดข้อมูลฉบับเต็ม :
เว็บไซต์ บมจ.อสมท (ช่อง 9 MCOT HD):
http://www.9mcot.com

เว็บไซต์(หลัก) บมจ.อสมท :
http://www.mcot.net

ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (08ม.ค.61) พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย | 9 MCOT HD

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (7/7)


การเสวนาเรื่อง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ “Sirindhorn Science Home: From Royal Gracious Kindness to Young Scientists Opportunities” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.0016.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

Homepage: http://nstdachannel.tv/
Twitter: http://twitter.com/nstdachannel
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDAChannelThailand/216005071796955

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (7/7)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7).

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7)

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7)


ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

>>Future-user เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#บานวทยาศาสตรสรนธร #จากพระมหากรณาธคณสเสนทางนกวทยาศาสตรรนเยาว

NSTDA,NSTDA Channel,สวทช,งานประชุมวิชาการ สวทช,2559,NSTDA Annual Conference 2016,NAC2016,25 ปี สวทช,วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย,Thailand Science Park,บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร,พระมหากรุณาธิคุณ,เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์,นักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์,Sirindhorn Science Home,Royal Gracious Kindness,Young Scientists,Opportunities

See also  Amplified Blues Harp Riffs with a Custom Bullet Mic - Blues Harmonica tone on Microphone Monday #146 | harmonica | รวมเพลงเพราะที่สุด

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (1/7)

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร.

You may also like

Leave a Comment