อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน | บัตรคนพิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

by Chakrii Malee
0 comment

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

Table of Contents

บัตรผู้พิการ


บัตรผู้พิการ

อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน


สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือถึงพรรคการเมือง พรรคก้าวไกล พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และท่านอุตตม สาวนายน เพื่อขอการสนับสนุนให้ช่วยคนพิการด้วย!!!! เรื่อง ขอการสนับสนุนให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก800 บาท เป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า

ข่าวผู้สูงอายุแนะนำ
สูงวัยเฮ!! นายกอ่านแล้ว บำนาญแห่งชาติ 3000 บาท ใกล้ความจริงแล้ว

สำเร็จอีกขั้น บำนาญ 3000 ข่าวดีผู้สูงวัย คืบหน้าล่าสุด

ผู้สูงอายุ ได้เฮ!! 16 สิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย “”หลายคนยังไม่รู้”” เบี้ยผู้สูงอายุ
https://youtu.be/0tcqySodb0
อย่าทิ้งคนแก่ไว้ข้างหลัง ถึงเวลาเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ เป็นบำนาญถ้วนหน้า คนละ3000บาท

ข่าวผู้พิการแนะนำ
ผู้พิการ เฮ!! 13 สิทธิพิเศษ เบี้ยและส่วนลดมากมาย หลายคนยังไม่รู้ เบี้ยผู้พิการ

ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 20,000 บาท ปรับปรุงบ้าน หลายคนไม่รู้
https://youtu.be/r6J5_vrPfI
ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 3,000 บาท ปีละ 3 ครั้ง หลายคนไม่รู้ เงินสงเคราะห์

กดติดตามทนายไอทีคลิ๊กเลย
http://bit.ly/2N8PHdf

สุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วย กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม ให้ด้วยน้า ขอบคุณมากครับ

ทนาย, ทนายความ, ทนายไอที, พรบผู้สูงอายุ, 3000บาท, บัตรคนจน, ร่างพรบ, บำนาญแห่งชาติ, เงินบำนาญ, เงินผู้สูงอายุ, บำนาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจนล่าสุด, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, ผู้สูงอายุ, ข่าวผู้สูงอายุ, ข่าวบัตรคนจน, ข่าวบัตรคนจนล่าสุด, ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, เงินอุดหนุนเด็ก, เบี้ยเด็กทารก, เบี้ยเด็กแรกเกิด, เงินเด็กทารก, ผู้พิการ, สิทธิผู้พิการ, สิทธิผู้สูงอายุ, ลงทะเบียน, สิทธิ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินผู้พิการ, เบี้ยผู้พิการ, สูงวัย, ผู้สูงวัย, ข่าวผู้สูงวัย, ข่าวผู้พิการ, ข่าวคนพิการ, คนพิการ, ข่าวพิการล่าสุด, ข่าวผู้พิการล่าสุด, ข่าวผู้สูงอายุล่าสุด, ข่าวผู้สูงวัยล่าสุด, กลุ่มเปราะบาง, เยียวยาเปราะบาง, โควิด19, โควิด, เงินเด็ก, เงิน3000, กดเงินสด, เงินโอน, เยียวยา, เยี่ยวยา, เยียวยากลุ่มเปราะบาง,

อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร


คนพิการ 7 ประเภท

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี


ขั้นตอนการขอบัตรคนพิการ
1.ไปตรวจร่างกายที่ รพ.เพื่อขอใบรับรองความพิการ(7 ประเภท)
2.นำเอกสารไปติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
เอกสารที่ต้องนำไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้แก่
2.1 สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.2 สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก 2 รูป
2.4 ใบรับรองความพิการ(ที่แพทย์ รพ. ออกให้)
กรณียื่นแทน
1.พบแพทย์โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยรับรองความพิการจากการลงประเมินที่บ้านและสื่อสารกับแพทย์ผู้ออกใบรับรอง
2.เตรียมเอกสารทั้งหมดของผู้พิการตามข้างบน
3.เตรียมเอกสารของผู้แทน ได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่ายเอกสาร
ใบมอบฉันทะ
ติดต่อที่ พมจ.แล้วจะได้รับ บัตร+สมุดรับรองความพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

เยียวยาต่อ คนพิการ 10,000 บัตรคนพิการหมดอายุไม่ต้องรีบต่อ อยู่ยาว 6 เดือน เปิด รพ.คนพิการช่วงโควิด


เยียวยาคนพิการต่อ10,000
ขยายเวลาเงินกู้คนพิการ
เราชนะ2000
ครม.อนุมัติเงินเพิ่มแล้วเราชนะม.33
ครม.อนุมัติเราชนะบัตรคนจน2000
คลังแถลงมาตรการเยียวยา3
คลังแถลงรายละเอียดมาตรการเยียวยา3
คลังแถลงมาตรการเยียวยาเราชนะ
คลังแถลงมาตรการเยียวยาบัตรคนจน
คลังแถลงมาตรการคนละครึ่งเฟส3
คลังแถลงมาตรการเพิ่มเงินบัตรคนจน
คลังแถลงมาตรการเพิ่มเงินกลุ่มพิเศษ
สินเชื่อสู้ภัยโควิด19
สินเชื่อสู้ภัยCOVID19คนละ10,000บาท
ตัดสิทธิ์เงินเยียวยา3000
บัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คนละครึ่งเฟส3
เยียวยารอบ3แจก5000อีก3เดือน
เยียวยารอบ3แจก15,000ทุกคน
แจกเงินสดเยียวยารอบ3 คนละ15,000
เปลี่ยนวันโอนเงินเราชนะ2000
เปลี่ยนวันโอนเงินม.33
วันโอนเงินเราชนะล่าสุด
กลุ่มรับเงินเยียวยา2เด้ง
บัรตรคนจนรับเงินเยียวยา2เด้ง
กลุ่มพิเศษรับเงิน2เด้ง
โครงการเยียวยาใหม่5000บาท
โครงการเยียวยาใหม่7000บาท
ตารางวันโอนเงินเราชนะเฟส2
ตารางวันโอนเงินม.33เฟส2
คนละครึ่งเฟส3000
ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
บัตรคนจนรับเยียวยา2เด้ง
ครม.อนุมัติเยียวยารอบ3
ครม.อนุมัติเยียวยาแล้ว5พ.ค.64
เยียวยาโควิดรอบ3
เราชนะ3
ครม.อนุมัติเยียวยารอบ3
เพิ่มเงินบัตรคนจน500
เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500
ม.33เรารักกันรอบ3
เงินเยียวยาผู้สูงอายุ
เงินเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง
เงินเยียวยาผู้พิการ
เงินเยียวยารอบ3
เราชนะ2

READ  กีต้าร์โปร่ง กับ กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างไร ? อันไหนดีไม่ดียังไง? l Joe เต่าแดง Taodang | กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า | รวมเพลงเพราะที่สุด

เยียวยาบัตรคนจน
เยียวยาม.33
เยียวยาประกันสังคม
เยียวยาเกษตรกร
เยียวยากลุ่มเปราะบาง
เยียวยาเราเที่ยวด้วยกัน

https://www.facebook.com/prd.region7/posts/2548463985449167

(ลิงค์เฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/GSBSociety)

เยียวยาต่อ คนพิการ 10,000  บัตรคนพิการหมดอายุไม่ต้องรีบต่อ อยู่ยาว 6 เดือน เปิด รพ.คนพิการช่วงโควิด

พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 64 เงินเข้าอีกแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนเงิน กดเงินสดได้ รับ 2 เด้ง เช็กเลย!!


ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/

เข้ากลุ่มรับข่าวสารแจกเงิน สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ฟรี ที่นี่ https://web.facebook.com/groups/48597…

หากท่านไม่อยากพลาดข่าวสาร เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ
ครบถ้วน รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่

อย่าลืมกดติดตาม (Subscribe) และกดกระดิ่งแจ้งเตือน
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ที่ท่านควรรู้ก่อนใคร

ครม
สิทธิ
ม33
สูงวัย
อนุมัติ
เป๋าตัง
เป๋าตุง
ผู้สูงวัย
ผู้พิการ
เงินเด็ก
เราชนะ
บำนาญ
เงินโอน
เยียวยา
แจกเงิน
ร่างพรบ
ผู้สูงอายุ
คนพิการ
เคาะแล้ว
เงินทารก
ครมเคาะ
เบี้ยทารก
เบี้ยสูงวัย
เงิน3000
คนละครึ่ง
กดเงินสด
เบี้ยยังชีพ
แจกคนจน
แจก7000
แจก3500
แจก3000
รัฐแจกเงิน
บัตรคนจน
ครมอนุมัติ
ชิมช้อปใช้
3000บาท
เงินผู้พิการ
ลงทะเบียน
ข่าวผู้สูงวัย
เบี้ยผู้พิการ
ข่าวผู้พิการ
ประชุมครม
แจก15000
เงินบำนาญ
สิทธิผู้พิการ
เราไม่ทิ้งกัน
ข่าวแจกเงิน
เงินผู้สูงอายุ
ข่าวเยียวยา
ครมไฟเขียว
ข่าวผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้สูงอายุ
พรบผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอายุ
เงินเด็กทารก
ข่าวคนพิการ
เราชนะเฟส2
เราชนะรอบ2
เราชนะล่าสุด
เบี้ยเด็กทารก
เยียวยารอบ3
บำนาญ3000
แจกเงินล่าสุด
ข่าวบัตรคนจน
กลุ่มเปราะบาง
เงินอุดหนุนเด็ก
คนละครึ่งเฟส3
เบี้ยความพิการ
ข่าวพิการล่าสุด
คนละครึ่งล่าสุด
เราเที่ยวด้วยกัน
เบี้ยเด็กแรกเกิด
เราชนะรอบใหม่
บัตรคนจนล่าสุด
บำนาญผู้สูงอายุ
บำนาญแห่งชาติ
เยียวยารอบสาม
ข่าวผู้สูงวัยล่าสุด
เยียวยารอบใหม่
ข่าวผู้พิการล่าสุด
ข่าวเราชนะล่าสุด
เยียวยาเกษตรกร
เราไม่ทิ้งกันล่าสุด
ข่าวแจกเงินล่าสุด
ข่าวเยียวยาล่าสุด
เยียวยาเปราะบาง
เติมเงินบัตรคนจน
ข่าวผู้สูงอายุล่าสุด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข่าวบัตรคนจนล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เยียวยากลุ่มเปราะบาง
ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 64 เงินเข้าอีกแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนเงิน กดเงินสดได้ รับ 2 เด้ง เช็กเลย!!

ข่าวดี!! ช่วยเหลือคนพิการ สูงสุด40,000 ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ดูวิธีติดต่อรับการช่วยเหลือด่วน!


ข่าวดี!! ช่วยเหลือคนพิการ สูงสุด40,000 ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ดูวิธีติดต่อรับการช่วยเหลือด่วน!

ขอบคุณข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวนี้ คุณสามารถคลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้
https://www.facebook.com/102629408477337/photos/a.103352418405036/117642410309370/

ช่วยเหลือคนพิการสูงสุด40000ปรับสภาพที่อยู่อาศัย แจกเงินคนพิการ ดูข่าวกลุ่มเปราะบางช่องสตางค์มีเดีย เงินคนพิการ บัตรคนจนล่าสุด ข่าวบัตรคนจน ผู้พิการ เบี้ยผู้พิการ เยียวยาเปราะบาง แจกเงินคนพิการ บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ satangmedia เงินคนพิการล่าสุดวันนี้ บัตรคนจนล่าสุด63 ข่าวบัตรคนจนล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้63 บัตรคนจนล่าสุดวันนี้63 แจกเงิน ดูข่าวบัตรประชารัฐ กลุ่มเปราะบาง เงิน1000คนพิการ แจก1000 คนพิการ ผู้พิการยากจน พมให้เงินช่วยเหลือคนพิการ ดูข่าวเงินคนพิการล่าสุดวันนี้

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCjttyFhU6MawipW_f_zmBnA/videos

ข่าวดี!! ช่วยเหลือคนพิการ สูงสุด40,000 ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ดูวิธีติดต่อรับการช่วยเหลือด่วน!

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี


บัตรคนพิการหมดอายุ
ให้นำเอกสาร ได้แก่
1.บัตรประชาชน+สำเนา
2.ทะเบียนบ้าน+สำเนา
3.บัตร/สมุดผู้พิการที่หมดอายุ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อออกบัตรใหม่
กรณีชำรุดสูญหาย ก็ติดต่อที่ พมจ.ด้วยเอกสารที่เหลือ ตามรายการด้านบน
กรณีเสียชีวิตต้องแจ้ง พมจ.เพื่อจำหน่าย หากไม่แจ้งและรับเบี้ยต่อเนื่องมีความผิดและต้องคืนเงิน

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี

การทำบัตรคนพิการ


การทำบัตรคนพิการ

บัตรคนพิการหมดอายุ


บัตรคนพิการหมดอายุ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน.

อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน

อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน


แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ บัตรคนพิการ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

>>Future-user.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#อยาทงผพการไวขางหลง #เพมเบยผพการ #บาทถวนหนา #ทวถง #เทาเทยม #เปนธรรม #บตรคนจน

ทนาย,ทนายความ,ทนายไอที,โควิท,โควิด,โควิท19,โควิด-19,โควิท-19,โคโรนา,โคโรน่า,เยียวยา,รัฐบาล,มาตรการช่วยเหลือ,เบี้ยยังชีพ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,บัตรคนจนล่าสุด,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด,ข่าวบัตรคนจน,ลงทะเบียน,เราไม่ทิ้งกัน,เราไม่ทิ้งกันล่าสุด,ผู้พิการ,เบี้ยผู้พิการ,บัตรคนจน,กลุ่มเปราะบาง,เยียวยาเปราะบาง,เยียวยา3000,เยียวยากลุ่มเปราะบาง

อย่าทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลัง! เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทถ้วนหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม บัตรคนจน

READ  PHP ระบบเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องเขียน สำนักงาน, ระบบสำนักงาน, ระบบพัสดุ | โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุ | รวมเพลงเพราะที่สุด

บัตรคนพิการ.

You may also like

Leave a Comment