Home » เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก | ดนตรี บำบัด คือ | รวมเพลงเพราะที่สุด

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก | ดนตรี บำบัด คือ | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

ลดความเครียด…ด้วยดนตรีบำบัด ให้กับคลื่นสมอง​ | BDMS Wellness Club


ลดความเครียด…ด้วยดนตรีบำบัด ให้กับคลื่นสมอง​

ความเครียดส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจ (Mental Stress) และด้านร่างกาย (Body Stress) โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสมอง ทั้งนี้เป็นเพราะฮอร์โมนความเครียดในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ระดับภูมิคุ้มกันลดต่ำลง ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายมากขึ้น​

ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ แพทย์ประจำคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ Royal Life AntiAging Center ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเครียดมีผลกระทบต่อคลื่นสมองได้อย่างไร วิธีตรวจวัดความเครียดมีแบบไหนบ้างพร้อมเคล็ดลับในการลดความเครียดให้กับคลื่นสมองด้วยตนเอง หนึ่งในนั้นคือ การใช้ดนตรีบำบัด​

คลื่นสมอง 2 ระดับที่มีผลต่อความเครียด คือ​
🔸 คลื่นสมองระดับเบต้า (Beta Wave) คลื่นสมองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางความคิดและอารมณ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำงาน การพูดคุย การขับรถ เป็นต้น ​
🔸 คลื่นสมองระดับอัลฟ่า (Alpha Wave) คลื่นที่ช่วยทำให้เราลดฮอร์โมนความเครียด เพิ่มภูมิคุ้มกัน และคลื่นนี้จะสูงขึ้นเมื่อเราหลับตา (Day Dreaming) หรือมีการพักผ่อน​

เพิ่มคลื่นสมองระดับอัลฟ่า (Alpha Wave) ได้ด้วยตัวเอง เช่น​
☑️ การสวดมนต์ บทสวดมนต์จะมีทำนองที่เนิบช้า ตรงกับทำนองการเต้นของหัวใจ เมื่อสวดมนต์บ่อย ๆ จะช่วยให้บรรเทาความเครียด​
☑️ การฟังเพลง ควรเป็นเพลงที่มีจังหวะช้า ๆ เนิบ ๆ โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก หรือดนตรีอัลฟ่าเวฟ (Alpha Wave Music) เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มคลื่นสมองระดับอัลฟ่า​

ซึ่งในปัจจุบัน ดนตรีอัลฟ่าเวฟ (Alpha Wave Music) ได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า หรือโรคออทิสติก พร้อมกับรับประทานยาควบคู่กัน ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล​

การลดความเครียด ไม่ว่าจะเลือกด้วยวิธีดนตรีบำบัด หรือวิธีทางการแพทย์ แต่ควรต้องทำควบคู่กันกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายสมอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน​

สุขภาพที่ดีเริ่มที่การป้องกัน ​
♥ ด้วยความปรารถนาดีจาก BDMS Wellness Clinic ♥​


ชมคลิปอื่น ๆ ของ BDMS Wellness Clinic ได้ที่ https://www.youtube.com/c/bdmswellnessclinic​

LINE: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/rdIDv1A

RegenerativeClinic at BDMSWellnessClinic ​
สุขภาพที่ดีเริ่มที่การป้องกัน YourHealthYouChange​
LiveLongerHealthierHappier PreventiveMedicine ​
LifestyleMedicine ความเครียด คลื่นสมอง

ลดความเครียด...ด้วยดนตรีบำบัด ให้กับคลื่นสมอง​ | BDMS Wellness Club

ดนตรีบำบัด คือ..อะไร


See also  사자 표 춘장 미국 | 일반인도 가능한 호텔급 짜장만들기 4176 명이 이 답변을 좋아했습니다

ปัจจุบันมีบางโรงพยาบาล เริ่มมีการนำ “ดนตรีบำบัด” มาใช้ร่วมในการบำบัดรักษากันมากขึ้น วันนี้ขอนำข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ และได้ขอเข้าไปสัมภาษณ์คุณครูภานุ เจริญเสริมสกุล นักดนตรีบำบัด บ้านครูภานุมาให้ได้ชมกัน

ดนตรีบำบัด คืออะไร
ดนตรีบำบัดเป็นการนำเอาองค์ประกอบของดนตรี เช่น ทำนอง เพลง อัตราจังหวะ ความดังเบามาเป็นเครื่องมือ โดยการนำมาใช้จะต้องอ้างอิงวิธีการบำบัดจากงานวิจัยทางดนตรีบำบัดเชื่อถือได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ โดยไม่หวังผลทางด้านทักษะทางดนตรี นักดนตรีบำบัดจะต้องจบทางด้านดนตรีบำบัดมาโดยตรง
และมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรีบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ในการบำบัด นักดนตรีบำบัดจะต้องวางแผนตั้งเป้าหมายในการบำบัด ตามความต้องการจำเป็นของผู้เข้ารับบริการ มีทักษะในด้านการผูกสัมพันธ์กับผู้เข้ารับบริการเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ therapuetic relations ทำการบำบัดประเมินผล ติดตามความก้าวหน้า

ดนตรีบำบัดมีประโยชน์อย่างไร
ดนตรีบำบัดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมสุขภาพ จัดการความเครียด บรรเทาอาการความเจ็บปวด ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับระบบความจำ พัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสาร และส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกาย เป็นต้น

เป้าหมายในการทำดนตรีบำบัด
เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับบริการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการในด้านต่าง ๆ 5 ด้านเป็นหลัก คือ
1. พัฒนาด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
2. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ลดความเครียด วิตกกังวล
3. พัฒนาด้านการรับรู้ เรียนรู้ การคิด จดจำ และความเข้าใจ
4. พัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
5. พัฒนาการด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูล การฟัง การแสดงออก

ทำไมถึงได้ใช้บำบัดเกี่ยวกับอาการลักษณะไหน ?
Population ที่นักดนตรีบำบัด Served นั้นหลากหลายมาก ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่อยู่ใน(Neonatal Intensive Care Unit NICU) จนถึง ผู้ป่วยประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ผู้ที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท เช่น เด็กที่มีภาวะออทิซึม เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ LD หรือ เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ภาวะทางจิตเวช เช่น เด็กติดเกมส์ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปวน
ผู้ที่มีภาวะทางด้านสุขภาพที่เกิดความถดถอยของร่างกาย ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู (Rehabilitaion) เช่น ผู้ป่วยเรื่องโรคสมองขาดเลือด (Stroke) ผู้สูงอายุที่ภาวะ Alzaimer&39;s Pakinson

การใช้ดนตรีบำบัดกับเด็กติดเกมส์
ดนตรีบำบัด เชิงบูรณาการ ออกแบบกิจกรรมดนตรีบำบัดโดยใช้ การฟังเพลง ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี ด้นสด กิจกรรมเคลื่อนไหว แต่งเพลง วิเคราะห์เนื้อเพลง ให้กิจกรรมสนับสนุนทักษะทางด้านอารมณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ดนตรีทำให้รู้สึกดีขึ้น มีงานวิจัยสนับสนุนว่า การฟังเพลงทำให้ระดับของโดปามีนสูงขึ้น ขณะที่ฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ
ดนตรีลดความวิตกกังวล ลดความตรึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองส่งเสริมความรู้สึกในแง่ดี
ดนตรีสร้างสมาธิ เช่น เวลาเราร้องเพลงเราจะต้อง Focus กับเพลงที่เราร้องอยู่ ลดความเบื่อหน่าย อาการซึมเศร้า

ขั้นตอนการทำดนตรีบำบัด
นักดนตรีบำบัดเริ่มกระบวนการด้วยการสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความไว้เนื้อเชื้อใจ และเริ่มประเมินผู้เข้ารับบริการว่าเกิดปัญหาใดบ้าง จะใช้กิจกรรมแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วางแผนกลยุทธ์ในการทำบำบัดและทำกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อทำให้เกิดการแทรกแซงปรับเปลี่ยน หลังจากทำเสร็จก็ประเมินผลการบำบัด เมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เข้าสู่การยุติการบำบัดกิจกรรมดนตรีบำบัด
แนวทางหลักๆ นั่นคือ
1. Receptive Music Therapy การฟังและตอบสนองต่อดนตรี
เสียงดนตรี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอารมณ์โดยตรง กระตุ้นความรู้สึก อารมณ์ ความคิด
2. Active Music Therapy การเล่นดนตรี ด้นสด การร้องเพลง วิเคราะห์เนื้อเพลงและแต่งเพลง

ดนตรีบำบัด  คือ..อะไร

ก็มาดิคร้าบ l ดนตรีบำบัดสุดอินดี้ ใครฟังก็ต้องทึ่ง!!! l 18 เม.ย. 64


See also  캘리포니아 전기차 보조금 | 2022년 개편된 전기차보조금은 얼마? (전기차 지금 사도 될까요?) 답을 믿으세요

รายการ ก็มาดิคร้าบ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. ช่อง 23 เวิร์คพอยท์

ติดตามพวกเราครอบครัว “โจ๊กเกอร์” ได้ที่
Facebook : @Jokerfamilyfanpage
Facebook : @Kormadikrab
Youtube : Joker Family
IG : jokercompanylimited
Tiktok : @jokerfamilyofficial

ก็มาดิคร้าบ JokerFamily โจ๊กเกอร์แฟมิลี่

ก็มาดิคร้าบ l ดนตรีบำบัดสุดอินดี้ ใครฟังก็ต้องทึ่ง!!! l 18 เม.ย. 64

ดนตรีบำบัดความเครียด ผสานเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ เยียวยาจิตวิญญาณ


ดนตรีบำบัดความเครียด สปา พักผ่อน
ท่วงทำนองสอดคล้องกลมกลืน
ราวกับอยู่ท่ามกลางเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ
ผ่อนคลายเพิ่มพลังสมาธิ เยียวยาจิตวิญญาณ
Nature Relaxing music Sound

ดนตรีบำบัดความเครียด ผสานเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ เยียวยาจิตวิญญาณ

ดนตรีบำบัดความเครียด เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ


เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ บำบัดความเครียด
คลิปใหม่ๆ คลิกเลย https://bit.ly/2LzQvUJ
Twitter : https://twitter.com/MungKueFarmRak
=============
ในสังคมยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนอาจมีช่วงเวลาที่ต้องตกอยู่ในสภาวะความตึงเครียด ในการใช้ชีวิตและในสังคมปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเรียน การทำงาน ครอบครัว เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน การติดอยู่บนโลกโซเซียลก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด และอื่นๆ อีกมากมาย หากเราไม่สามารถที่จะกำจัดความเครียดต่างๆ เหล่านี้ออกไปได้ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหา ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ทางร่างกาย และสติปัญญา

ดนตรีบำบัดช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและการกล้าแสดงออก เด็กที่มีปัญหาด้านการพูด ช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น อาจใช้ดนตรีกระตุ้นให้เด็กสามารถพูดและฟังได้ดีขึ้น ช่วยเด็กให้เรียนรู้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้เกิดจินตนาการ และการฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การทำงานสอดประสานกันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น ตาและมือ และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ การฝึกหัดเล่นดนตรีอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เกิดระเบียบวินัย เกิดความความมานะพยายามและความอดทน ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จ คือสามารถเล่นดนตรีที่ต้องการได้ 

ดนตรีมิได้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาหรือมีโรคภัยทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น คนปกติอย่าง เรา ๆ ท่าน ๆ สามารถใช้ดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหรือการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เลือกดนตรีตรงตามรสนิยมของท่าน หรือเพลงบรรเลงเบาๆที่ประกอบไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงน้ำไหล ที่ฟังวนไปเรื่อยๆยาวๆ แต่ควรทำไปพร้อมกับการฝึกการนั่งสมาธิไปด้วย

ปัจจุบันสามารถหาฟังได้ง่าย ๆ ตามวิทยุหรือทีวี ใน website ของ Youtube ก็มีดนตรีที่ช่วยผ่อนคลาย (relaxing music) ดนตรีที่ช่วยในการทำสมาธิ (meditation music) หรือดนตรีที่ช่วยให้หลับ (sleeping music) ให้เลือกตามความชอบใจที่มีอยู่มากมาย ลองวิธีง่ายๆ นี้ดูรับรองความเครียดจะหายไปพร้อมกับความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้ง

เพลงบำบัด บำบัดความเครียด เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ

ดนตรีบำบัดความเครียด เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ

Rama Square : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบำบัด : ช่วง Healthy Melody 22.5.2562


Rama Square ช่วง Healthy Melody 22.5.2562
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบำบัด
ดร.ณรงค์ ปรางเจริญ
คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
พัชวรรณ พู่พิทยาสถาพร นักดนตรีบำบัด
RamaSquare
ติดตามชมรายการ Rama Square ได้ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 11.0012.00 น. ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

Rama Square : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบำบัด : ช่วง Healthy Melody  22.5.2562

ดนตรีบำบัดความเครียด ผสานเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ เยียวยาจิตวิญญาณ


See also  타 무시 친키 골드 | 무좀 지긋지긋 하신가요 ? 타무시친키 , 에쿠시부 젤 만 있으면 걱정 없습니다 모든 답변

ดนตรีบำบัดความเครียด สปา พักผ่อน

ดนตรีบำบัดความเครียด ผสานเสียงธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ เยียวยาจิตวิญญาณ

Healthy Fine day [by Mahidol] (2/2) ดนตรีบำบัด


วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักดนตรีอีกแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงในการพัฒนาในด้านต่างๆ กับกิจกรรม”ดนตรีบำบัด” หรือ “Music Therapy” โดยมี อ.พัชวรรณ พู่พิทยาสถาพร หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านด้นตรีบำบัดมาให้คำแนะนำ โดยเป้าหมายของ “ดนตรีบำบัด” ไม่ได้เน้นที่ทักษะทางด้านดนตรี แต่จะมุ่งเน้นด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับสภาพและความจำเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบำบัด ดนตรีบำบัดยังสามารถใช้ในการบำบัดโรคต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ดนตรีบำบัดใช้ในการบำบัดโรคอะไรได้บ้าง ติดตามชมได้ในรายการ Healthy Fine Day

รายการที่มาตอบโจทย์ ทุกปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากมหาวิทยาลัยมหิดล สุขภาพดีมีได้ทุกวันกับรายการ Healthy Fine day ออกอากาศทุกวันเสาร์ทาง YouTube : Mahidol Channel
YouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://channel.mahidol.ac.th

Healthy Fine day [by Mahidol]  (2/2) ดนตรีบำบัด

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้าศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก


เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก(วิโรจน์ นุ้ยบุตร) นำเสนอบทเพลงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน งาน”ศิลปะโลกุตระ” 20 มี.ค.2559 ณ ชุมชนสันติอโศก กทม.

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้าศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก

เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ บำบัดความเครียดสะสม จะผ่อนคลาย หลับลึกใน5นาที หลับสนิท บรรเทาอาการซึมหรือเศร้า


เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ บำบัดความเครียดสะสม จะผ่อนคลาย หลับลึกใน5นาที หลับสนิท บรรเทาอาการซึมหรือเศร้า
https://youtu.be/QbKujyT3YM
เพลงนอนหลับ เพลงนอนหลับสบาย เพลงนอนหลับฝันดี
เพลงตอนนอน,เพลงที่ทําให้หลับ,ฟังก่อนนอน,ดนตรีบรรเลงสบายๆ,เพลงนอนหลับฝันดี,เพลงทําให้นอนหลับ,เสียงธรรมชาติกล่อมนอน,เพลงฟังตอนนอนหลับ,เสียงที่ทําให้หลับเร็ว,เพลงกล่อมนอนเพราะๆ,เสียงทําให้หลับ,หลับลึก ผ่อนคลาย,คลายเครียดก่อนนอน,เสียงเพลงกล่อมนอน,เพลงฟังสบายๆ,นอนไม่หลับ,นอนไม่หลับ เพลง,เพลงบําบัดก่อนนอน,เสียงผ่อนคลายสมอง,เพลงกล่อมนอน,โมสาร์ทกล่อมนอน,เพลงคลายเครียดสมอง,คลายเครียด,เสียงนอนสบาย,นอนหลับ,นอนไม่หลับทําไงดี,เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ บําบัดความเครียด,ก่อนนอน,เพลงฟังก่อนนอนสบายๆ,เพลงกล่อม นอน,เพลงช่วยให้นอนหลับ,เพลงหลับลึก,กล่อม นอน,เพลง นอนหลับสบาย,เพลงกล่อมผู้ใหญ่นอน,ดนตรีผ่อนคลายสมอง,เสียงก่อนนอนสบายๆ,นอนหลับฝันดี,เพลงกล่อมเด็๋กนอน,เพลงบรรเลงธรรมชาติ,ฟังเพลงสบายๆ,ผ่อนคลาย,ฟังตอนนอน,ก่อนนอนคืนนี้,เพลง กล่อมนอน,เพลงโมสาร์ทกล่อมนอน,หลับ,เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ ก่อนนอน,เพลงก่อนนอน,ดนตรีบําบัดก่อนนอน,เพลงตอนนอนหลับ,เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่,เพลงผ่อนคลายสมองก่อนนอน,เพลงกล่อมเด็ก,กล่อม,ผ่อนคลายสมองก่อนนอน,ฟังก่อนนอนสบายๆ,เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ บําบัดความเครียด,เพลงฟังนอนหลับสบายๆ,เพลงนอนหลับ,เพลงนอนหลับสบาย,เพบวกล่อมนอน,เสียงกล่อมนอนธรรมชาติ,ดนตรีบําบัด,ฟังเพลงกล่อมนอน,ฟังสบายๆก่อนนอน,เพลงฟังตอนนอน,เสียงกล่อมนอนหลับลึก,เพลงกล่อมผู้ใหญ่,เพลงกล่อมนอนหลับ,เพลงหลับ,ฟังเพลง,เพลงก่อนนอนคืนนี้,หลับสบาย,เพลงโมสาร์ทคลายเครียด,เพลงสบายๆ,ฟังเพลงสบายๆก่อนนอน,เสียงธรรมชาติ,เพลงสมาธิ,ดนตรีบำบัด,กลอมนอน,เพลงโมสาร์ท,เสียงนอนหลับฝันดี,เพลงกลอมลูกนอน,เพลงก่อมนอน,เพลงนอนหลับฝันดี,ฟังเพลงนอนสบายๆ,เพลงที่ทําให้นอนหลับ,เพลงกล่อมให้หลับ,เพลงบรรเลงเพราะๆก่อนนอน,เพลงกล่อม นอนผู้ใหญ่,เพลงกล่อมหลับ,เสียงทําให้นอนหลับ,เสียงบําบัด ก่อนนอน,เพลงแก้เครียด,เพลง กล่อมนอนผู้ใหญ่,เพลงกลอมนอน,ฟังเพลงก่อนนอนสบายๆ,ธรรมชาติบําบัด,เสียงผ่อนคลาย,เสียงผ่อนคลายสมองเวลานอน,บรรเลงก่อนนอน,ฟังเพลงผ่อนคลายสมอง,เพลงบําบัด โรคซึมเศร้า,เสียงดนตรี,ดนตรีผ่อนคลาย,เพลงฟังก่อนนอน จะได้หลับสบาย,เพลงธรรมชาติ,นอนหลับยาก นอนไม่หลับ ต้องฟังเพลงนี้,เสียงช่วยให้นอน,ดนตรีกล่อมนอนหลับลึก,เพลงก่อนนอนสบายๆ,เพลงฟังสบายก่อนนอน,เสียงฝนตก,ทําให้หลับ,ดนตรีคลายเครียด,โมสาร์ท ผ่อนคลาย,เพลงกล่อมก่อนนอน,เพลงหลับสบายก่อนนอน,เพลงเศร้า,เพลงเพราะๆก่อนนอน,ทําให้นอนหลับ,เพลง นอน,ดนตรี,ดนตรีกล่อมนอนธรรมชาติ,กล่อมหลับ,ดนตรีบรรเลงสบายๆก่อนนอน,เพลงกล่อมนอนคลายเครียด,ดนตรีก่อนนอน,กล่อมผู้ใหญ่,เสียงนอน,ดนตรีหลับลึก,เพลงให้นอนหลับสบาย,เสียงให้นอนหลับสบาย,ดนตรีเศร้า,ฟังแล้วหลับ,เพลงเวลานอน,เพลงผ่อนคลายความเครียด,กล่อมเด็๋กนอน,ฟังเพลงนอน,sleep relax,ดนตรีผ่อนคลายสมองก่อนนอน,เพลงหลับฝันดี,เพลงกล่อมหลับลึก,หลับสบายคลายเครียด,เสียง กล่อมนอน,เสียงสบายๆก่อนนอน,เสียงบรรเลงก่อนนอน,เพลง ก่อนนอน,เพลงชิวๆก่อนนอน,ดนตรีนอนหลับสบาย,เสียงหลับฝันดี,ฟังเพลงคลายเครียด,เพลงก่อนนอนไม่มีโฆษณา,ฟังเพลงกล่อมนอนสบายๆ,เพลงกล่อมลูก,เพลงกล่อมเด็กนอน,เพลงก่อน นอนหลับสบาย,เพลง คลายเครียด,เพลงกล่อมนอน เปียโน,กล่อมนอน,เพลงฟังแล้วหลับ,เพลงเพื่อการนอนหลับ,ฟังเพลงนอนหลับ,เพลงนอนไม่หลับ,บรรเลงกล่อมนอน,เพลงบรรเลงกล่อมนอน,เพลงบำบัด,เพลงนอนหลับสบายไม่มีโฆษณา,เพลงนั่งสมาธิ,เพลงสบาย,ดนตรีกล่อมนอนเพราะๆ,เพลงฟังนอน,นอนหลับสบาย,เพลง ผ่อนคลายสมอง,เพลงฟังหลับสบาย,กล่อมนอนเสียงธรรมชาติ,หลับฝันดี,เพลงผ่อนคลายสบายๆ,เพลงกล่อมให้หลับสบาย,เพลงก่อน นอน,เพลงหลับลึก ไม่มีโฆษณา,รวมเพลงก่อนนอนสบายๆ,กล่อมนอนผู้ใหญ่,ฝันดี,เพลงบรรเลงก่อนนอนสบายๆ,กล่อมก่อนนอน,ก่อมนอน,เพลงนอนหลับลึก,ฟังเพลงก่อนนอนไม่มีโฆษณา,ฟังเพลงตอนนอนหลับ,เพลงกอมนอน,เพลงสมาธิ สบาย สบาย,ดนตีรกล่อมนอน,เพลงเพราะก่อนนอน,เพลงก่อนอน,ดนตรีกล่อมนอน ผ่อนคลาย,ฟังเพลงหลับสบาย,เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่เพราะๆ,ฟัง เพลง ก่อน นอน เพราะ ๆ,เพลงกล่อมลูกนอน,เพลง ฟังก่อนนอน,เพลงให้หลับ,ดนตรีกล่อมลูกนอน,เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ไม่มีโฆษณา,ฟังกล่อมนอน,เพลง ผ่อนคลาย,เพลงนอนสบาย,คลื่นเสียง,เพลก่อมนอน,เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมองก่อนนอน,กล่อมนอนหลับลึก,กอมนอน,ฟังนอนหลับ,เพลงกล่อมนอนหลับสบาย,เพลงทําให้หลับเร็ว,เสียงดนตรีเพราะๆ,กล่อมนอน จอดํา,เสียงกล่อม,เพลงกล่อมนอนหลับลึก,เรื่องเล่าก่อนนอน ไม่มีโฆษณา,ดนตรีฟังก่อนนอนสบายๆ,เพลงที่ฟังแล้วหลับ,เพลงบรรเลงคลายเครียด,เพลงฟังสบาย เสียงคลายเครียด,กล่อมนอนหลับ,เพลงกลมกล่อมนอน,เพลงกล่อมสมอง,เพลงฟังผ่อนคลายสมอง,เพลงกล่อม นอนหลับยาก,รวมเพลงกล่อมนอน,รวมเพลงฟังก่อนนอน,เพลงสปาผ่อนคลาย,กล่อมให้หลับสบาย,นิทานก่อนนอน,ฟังเพลงนอนหลับสบาย,คลื่นสมองก่อนนอน,ดนตรีก่อนนอนสบายๆ,คลื่นเดลต้า,เสียงฟังแล้วหลับสบาย,ฟังเพลงตอนนอน,เครียด,เพลงเพราะๆ,instrumen pengantar tidur,ฟังนอนสบายๆ,ฟังเพลงผ่อนคลาย,เพลงกล่อมให้นอนหลับ,นอนหลับลึก,เพลงโมสาร์ทพัฒนาสมอง,เสียงอวกาศกล่อมนอน,แพลงก่อมนอน,ดนตรีบําบัดความเครียดก่อนนอน เพลงคลายสมอง,เพลง สบายๆ ก่อนนอน,เพลงกล่อมนอนไม่มีโฆษณา,เพลง​กล่อม​นอน,เสียงหลับลึก,บรรเลงนอนหลับ,เพลงกล่อมนอนสด,เพลงทำให้หลับ,ดนตรีคลายเครียดก่อนนอน,เพลงกล่มนอน,เพลงก่อนนอนเพราะๆ2

เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ บำบัดความเครียดสะสม จะผ่อนคลาย หลับลึกใน5นาที หลับสนิท บรรเทาอาการซึมหรือเศร้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก.

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดนตรี บำบัด คือ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

>>Future-user.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#เพลงพไมไดดกเจาศลปนไมรม #ธรรมชาตอโศก

เพลงพี่ไม่ได้รักเจ้า,ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก,วิโรจน์ นุ้ยบุตร,ศิลปะโลกุตระ,ณ ชุมชนสันติอโศก,วงฆราวาส,เพลง,วงดนตรี.เพลงเพื่อชีวิต,เพลงใต้ดิน,เพลงธรรมะ,วงดนตรีชาวอโศก,บุญนิยมทีวี,Boonniyom TV,ชาวอโศก,สันติอโศก,คนเพื่อแผ่นดิน,กสิกรรมไร้สารพิษ,ผักหวานป่า,ผักพื้นบ้าน,สมุนไพร,เกษตรอินทรีย์,ผักไร้สารพิษ,ผักปรอดสารพิษ,เกษตรพอเพียง,ความพอเพียง,สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ,สามอาชีพกู้ชาติ

เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก

ดนตรี บำบัด คือ.

50 thoughts on “เพลงพี่ไม่ได้ดักเจ้า-ศิลปินไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก | ดนตรี บำบัด คือ | รวมเพลงเพราะที่สุด”

  1. เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วไม่เบื่อครับ ผมพยามฟังหลายรอบแล้วพยายามที่จะร้องตามแต่ก็ยังจำเนื้อยังไม่ได้ นี่แหละครับ เขาเรียกว่าศิลปะทางดนตรี ไม่มีขอบเขตไม่มีขีดจำกัด แล้วแต่เราจินตนาการสร้างมันขึ้นมา ล้ำลึกยิ่งนัก ข้าน้อยขอคาระวะ ท่านอาจารย์

  2. เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วไม่เบื่อครับ ผมพยามฟังหลายรอบแล้วพยายามที่จะร้องตามแต่ก็ยังจำเนื้อยังไม่ได้ นี่แหละครับ เขาเรียกว่าศิลปะทางดนตรี ไม่มีขอบเขตไม่มีขีดจำกัด แล้วแต่เราจินตนาการสร้างมันขึ้นมา ล้ำลึกยิ่งนัก ข้าน้อยขอคาระวะ ท่านอาจารย์

  3. งงอ่ะ ทำไมว่าเขาบ้า? ใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าแกตั้งใจหรือนี่คือธรรมชาติของแก แต่ก็ไม่ควรไปเม้นขบขันนะถ้านี่คือธรรมชาติของแกอ่ะ

  4. ถ้าผมฟังเขาเข้าใจ แสดงว่าผมต้องไปตรวจระบบประสาทรึเปล่าครับ ไม่ใช่เรื่องจริงครับ หมาหยุดเห่า
    มันนอนอยู่ข้างๆผม มันเห่ามาทางผม ประมาทว่าพ่อฟังhere อะไรเนี่ย5555

  5. ร้องเพลงให้มีความสุขนะครับคุณตา ส่วนคนฟังอย่างผมจะรับความทุกข์นั้นไว้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.