Home » แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | ศูนย์ สิริ น ธร นนทบุรี กายภาพ บํา บัด | รวมเพลงเพราะที่สุด

แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | ศูนย์ สิริ น ธร นนทบุรี กายภาพ บํา บัด | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

แนะนำ งานกายภาพบำบัด


วิดีโอแนะนำ งานกายภาพบำบัด
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานกายภาพบำบัด

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)


วิดีโอแนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ในเวอร์ชั่น ภาษาไทย ปี 2563

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute)
เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หุ่นยนต์ฝึกเดิน ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ


See also  Evolution of Game Music (1980 - 2018) | เปียโน เกม | รวมเพลงเพราะที่สุด

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ฝึกเดิน มาใช้กับกลุ่มผู้พิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น

เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน หรือ โลโคแมท จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ นำเข้ามาเพื่อช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเดินให้กับผู้ป่วยที่มีอาการ ของโรค อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลัง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและสร้างความมั่นคงขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด เพื่อฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเดิน

ในขณะที่ผู้ป่วยเดินบนสายพานเลื่อน ขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก และข้อเข่า เสมือนการเดินจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการฝึกเดิน35ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ3045นาที รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากถึง 135กิโลกรัม

เช่นเดียวกับ เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดิน ที่เพิ่มทักษะด้านการทรงตัวขณะเดิน ให้กับผู้ป่วย ซึ่งมีความพิเศษ สามารถจำลองการเดินได้4ทิศทาง ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย และขวา พร้อมชุดอุปกรณ์พยุงน้ำหนัก

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาผู้ป่วยกลุ่มคนพิการถาวรที่ไม่สามารถเดินได้ ยังมีศูนย์ทดสอบรถนั่งคนพิการ มีคุณภาพเสมือนแขน และขา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้พิการ โดยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และบางส่วนผลิตขึ้นในประเทศไทย

จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย เมื่อปี 2558 พบว่า ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด ร้อยละ 48.81 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.26 รองลงมา คือ กลุ่มคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 1560ปี ร้อยละ 46.08 ซึ่งภาวะเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ คือ สาเหตุของความพิการมากที่สุด สำหรับป่วยหรือผู้พิการที่สนใจสามารถเข้ารับการปรึกษาและบริการได้ที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่จะช่วยฝึกพัฒนาการผู้ป่วยและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัชรพงษ์ พันสวัสดิ์ ถ่ายภาพ
พรรษนันท์ ช่างคิด TNN ช่อง 16 รายงาน

See also  มะเร็งไทรอยด์ กับการผ่าตัด [หาหมอ by Mahidol Channel] | มะเร็งไทรอยด์

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php

เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24

https://www.instagram.com/tnnthailand/

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

หุ่นยนต์ฝึกเดิน ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


วิดีโอแนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

VDO PRESENT ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ


VDO PRESENT ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การฝึกกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


การฝึกกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นศูนย์วิชาการและศูนย์บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๓๑ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีฐานะเป็นกองหนึ่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกสถาบันทันตกรรม และในปี ๒๕๓๓ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายใจไทย สถาบัน National Rehabilitation Center for the Disabled (NRCD) แห่งประเทศญี่ปุ่น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานนาม “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” โดยต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพคนพิการ ทั้งด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้คนพิการในระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถกลับมาพึ่งพาตนเองและเป็นต่อสังคมได้ หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
See also  การทำ IUI | iui ราคา

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ.

แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ศูนย์ สิริ น ธร นนทบุรี กายภาพ บํา บัด

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#แผนผง #รพ #สนาม #สถาบนสรนธรเพอการฟนฟสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต

[vid_tags]

แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ศูนย์ สิริ น ธร นนทบุรี กายภาพ บํา บัด.

16 thoughts on “แผนผัง รพ สนาม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | ศูนย์ สิริ น ธร นนทบุรี กายภาพ บํา บัด | รวมเพลงเพราะที่สุด”

 1. Great blog right here! Also your website quite a bit
  up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate hyperlink to your host?
  I desire my site loaded up as fast as yours lol

 2. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design. Thanks

 3. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after checking through some of the post I realized it’s new
  to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 4. Definitely consider that that you said. Your favourite reason seemed to be on the
  internet the easiest thing to bear in mind of. I
  say to you, I certainly get annoyed at the same time as other people
  consider worries that they plainly don’t recognise about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the
  entire thing with no need side effect , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 5. Hey There. I found your blog the usage of msn.
  That is a really smartly written article. I will make sure to bookmark
  it and return to learn more of your helpful info.
  Thank you for the post. I’ll certainly return.

 6. Howdy! I could have sworn I’ve been to this
  website before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking
  it and checking back often!

Leave a Reply

Your email address will not be published.