◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล | การประเมินบาดแผล | รวมเพลงเพราะที่สุด

by Chakrii Malee
0 comment

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

Table of Contents

◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล


เรื่อง การทำแผล จะกล่าวถึงสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมการก่อนการทำแผล และ 2) วิธีการทำแผลแบบแห้งและแบบเปียก ซึ่งในรายละเอียดจะทำให้เราทราบถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบาดแผล การเตรียมการก่อนการทำแผล การสาธิตวิธีการทำแผลแบบแห้ง (Dry dressing) และ การสาธิตวิธีการทำแผลแบบเปียก (Wet dressing)

รายการการปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนออนไลน์ ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (ในหลักสูตรเดิม : ภาคปฏิบัติ) และชุดวิชา 52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ (ในหลักสูตรใหม่ : ภาคทฤษฎี) ซึ่งเป็นชุดวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ กีระพงษ์ และ อาจารย์นิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣มสธ.◢ 52311x52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล

3 วิธีห้ามเลือด ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]


อาการบาดเจ็บต่าง ๆ วนเวียนอยู่ใกล้ตัวเราทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาแล้วเกิดบาดแผลถลอก การทำอาหารแล้วเกิดบาดแผลจากการถูกมีดบาด หรืออาจจะเกิดบาดแผลจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้มีเลือดออกเยอะมาก แต่ละบาดแผลก็จะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่แตกต่างกันไป ซึ่งถ้าหากเราห้ามเลือดด้วยวิธีการที่ผิด ๆ นั้น หมายถึงการทำให้บาดแผลนั้นติดเชื้อและทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น

อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จะมาอธิบายวิธีการห้ามเลือดต่าง ๆ ว่าแตกต่างและมีความสำตัญอย่างไร ในรายการ พบหมอมหิดล ตอน 3 วิธีห้ามเลือด ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง

ห้ามเลือด ปฐมพยาบาล MahidolChannel

ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | https://med.mahidol.ac.th/index.php

3 วิธีห้ามเลือด ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]

◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 2/3 วิธีการทำแผลแบบแห้ง


เรื่อง การทำแผล จะกล่าวถึงสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมการก่อนการทำแผล และ 2) วิธีการทำแผลแบบแห้งและแบบเปียก ซึ่งในรายละเอียดจะทำให้เราทราบถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบาดแผล การเตรียมการก่อนการทำแผล การสาธิตวิธีการทำแผลแบบแห้ง (Dry dressing) และ การสาธิตวิธีการทำแผลแบบเปียก (Wet dressing)

รายการการปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนออนไลน์ ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (ในหลักสูตรเดิม : ภาคปฏิบัติ) และชุดวิชา 52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ (ในหลักสูตรใหม่ : ภาคทฤษฎี) ซึ่งเป็นชุดวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

See also  คลินิคกายภาพบำบัด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี | ศูนย์ กายภาพ บํา บัด นนทบุรี | รวมเพลงเพราะที่สุด

อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ กีระพงษ์ และ อาจารย์นิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣มสธ.◢ 52311x52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 2/3 วิธีการทำแผลแบบแห้ง

พบหมอรามาฯ : วิธีการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก : Rama Health Talk (ช่วงที่ 1) 11.10.2562


พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 1)
วิธีการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
อ. นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2562

พบหมอรามาฯ RamaHealthTalk
ติดตามชมรายการ “พบหมอรามาฯ” พบกับช่วง “คุยข่าวเม้าท์กับหมอ” อัพเดทข่าวสารเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ และ ช่วง ” Rama Health Talk” เรื่องราวสุขภาพที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 15.3016.30 น. ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

ติดตาม Rama Channel ได้ทาง
ติดตามชมรายการต่าง ๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง 
Facebook: Rama Channel
YouTube: Rama Channel TV
Website : RamaChannel.tv
True Visions 42
True ID Mobile Application

พบหมอรามาฯ : วิธีการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก :  Rama Health Talk (ช่วงที่ 1)  11.10.2562

การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก


การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

อุปกรณ์ และลำดับขั้นตอนการเย็บแผล


อุปกรณ์ และลำดับขั้นตอนการเย็บแผล

อุปกรณ์ และลำดับขั้นตอนการเย็บแผล

Burn Clinic คลินิกดูแลผู้บาดเจ็บจากแผลไฟใหม้


Burn Clinic คลินิกดูแลผู้บาดเจ็บจากแผลไฟใหม้

การประเมินและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการรบ Combat Casualty Assessment (CCA)


วิดีทัศน์แสดงการประเมินและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการรบตามหลักการของหลักสูตร Tactical Combat Casualty Care (TCCC) จัดทำเป็นภาษาไทย ตามบริบทและสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกไทย และเพิ่มเติมกระบวนการรักษาและการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย

การประเมินและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการรบ  Combat Casualty Assessment (CCA)

รักษาแผลในกระเพาะ ลำไส้หมอนัท FB Live


วิธีรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

อาการ แสบหน้าอกภายใน แสบท้อง ปากมีแผล ลิ้นแดง มีกลิ่นปาก อุจจาระสีดำ จุกแน่นหน้าอก จุกแน่นลำคอ ทานอาหารไม่ลง

ต้นเหตุเกิดจาก การทานอาหารไม่เป็นเวลา ทานอาหารที่ทำให้น้ำย่อยมาไม่เป็นเวลา เช่น กาแฟ อาหารมื้อดึก ชอบทานน้ำเย็น น้ำแข็ง ชานม หรือชอบทานอาหารทอด และต้นเหตุที่สำคัญมากๆคือ ความเครียดจะทำให้เกิดการซ่อมแซมร่างกายได้น้อยเกินไปทำให้แผลภายในกระเพาะอาหารลำไส้ ไม่หายสักที

การแก้ไข ปรับการทานอาหารให้เป็นเวลา ลดการทาน ยาลดกรด ยาเคลือบแผล ยาปรับลำไส้ ลดกาแฟ ชาเย็น นมวัว และ น้ำเต้าหู้ ลงไปเสียก่อน ทานสมุนไพรช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารลำไส้บ้าง ที่สำคัญคือหาวิธีการลดความเครียดลง จะดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

“คนไทย แข็งแรง”
ช่วยกันเพิ่มประชากรที่แข็งแรง เริ่มจากตัวของเราเอง

ปรึกษาการใช้ยา
กับแพทย์แผนไทย
สั่งซื้อสมุนไพรได้ที่

line@ : @cheewaherb
https://lin.ee/9DLJDgz
หรือ
inbox Facebook cheewaherb
https://m.me/cheewaherbthai

บทความสุขภาพ : https://nosickhandup.com
สมุนไพร : https://cheewaherb.com

หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง
ช่วยกันทำให้คนป่วยน้อยลง

รักษาแผลในกระเพาะ ลำไส้หมอนัท FB Live

การดูแลแผลกดทับ : RAMA Square ช่วง นัดกับNurse 9 ม.ค.60 (3/4)


Daily Expert นัดกับNurse การดูแลแผลกดทับ

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv

การดูแลแผลกดทับ : RAMA Square ช่วง นัดกับNurse  9 ม.ค.60 (3/4)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล.

◣มสธ.◢ 52311x52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล

◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล


บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับบทความ การประเมินบาดแผล

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: Future-user.com/music

See also  วิธีการทำแผ่นพับ ด้วยMicrosoft Word 2010 | แผ่นพับความรู้ | รวมเพลงเพราะที่สุด

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#มสธ #52311×52404 #M07 #การทำแผล #ตอนท #ความรทวไปเกยวกบการทำแผล #และการเตรยมกอนการทำแผล

มสธ.,stou,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษา,บริการสังคม,ชุดวิชา,52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น,52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ,52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ

◣มสธ.◢ 52311×52404 M07 การทำแผล ตอนที่ 1/3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผล และการเตรียมก่อนการทำแผล

การประเมินบาดแผล.

You may also like

Leave a Comment