1- 7 สื่อประเภทต่างๆ | สื่อ7ประเภท | รวมเพลงเพราะที่สุด

by Chakrii Malee
0 comment

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

1 7 สื่อประเภทต่างๆ


1 7 สื่อประเภทต่างๆ

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท 1/4


เรียนลายมือรุ่นที่ 5 (รุ่นที่ 1/2558) เรียนครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท
มือ 7 ประเภท ชื่อเรียก จริตนำและคุณลักษณะเด่น

บทความ 7 ประเภทมือมนุษย์ มือ 7 แบบ หรือ 7 ลักษณะมือมนุษย์
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183

1.มือพื้นฐาน นิ้วมือสั้นนิ้วสี่เหลี่ยมมือหยาบและหนา
จริตนำโทสะ,โมหะรูปทรงดูเทอะทะ มีเพียงเส้นหลัก 3 เส้นในมือ
สี่เหลี่ยม 2.มือเหลี่ยม นิ้วสี่เหลี่ยม มือสี่เหลี่ยม มีรูปทรงได้สัดส่วน
จริตนำพุทธ, ราคะ มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก
3.มือนักปราชญ์ นิ้วมือมีข้อมือสี่เหลี่ยม หลังมือสังเกตเห็นเส้นเอ็นชัดเจน
พุทธ, โมหะ มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก
กรวย(ศิลป์)4.มือกรวยศิลป์นิ้วและมือเป็นรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน หลังมือเรียบอูม จริตนำโมหะ,ราคะ, มือค่อนข้างหนา มีเส้นหลักและเส้นรองในมือ
5.มือคนทรง นิ้วและมือเป็นรูปกรวย ปลายนิ้วเรียวแหลม
ราคะ, โมหะ หลังมือเรียบมือไม่หนามาก มีเส้นหลักและเส้นอื่น ๆ ในมือมีมาก
6.มือใบพาย นิ้วและมือเป็นรูปกรวยหรือมีข้อบ้าง ปลายนิ้วใบพาย
จริตนำราคะ,พุทธ เส้นในมือมีเส้นหลักและเส้นรองตามปกติ
ศิลปะ 5 แขนง คือ1. จิตรกรรม(การวาด) 2.ประติมากรรม(การปั้น) 3.สถาปัตยกรรม(การออกแบบ) 4.คีตะกรรม(การดนตรีการแสดง) 5.วรรณกรรม (การเขียน)
ผสม 7.มือผสม นิ้วและเล็บมือมีหลายแบบผสมกันอยู่ในมือสี่เหลี่ยม
เด่นจากผสม มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก

รับพยากรณ์ลายมือ, เรียนลายมือด้วยลายมือจริง,พยากรณ์ลายมือทางไลน์,พยากรณ์ลายมือทางเนท,พยากรณ์ลายมือพบกัน,สอนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ,เรียนลายมือออนไลน์,
ติดต่อline ID:handhoro99
โทร.0924945445, 0895339903
www.handhoro.com

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท 1/4

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท 4/4


เรียนลายมือรุ่นที่ 5 (รุ่นที่ 1/2558) เรียนครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท
มือ 7 ประเภท ชื่อเรียก จริตนำและคุณลักษณะเด่น

บทความ 7 ประเภทมือมนุษย์ มือ 7 แบบ หรือ 7 ลักษณะมือมนุษย์
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183

1.มือพื้นฐาน นิ้วมือสั้นนิ้วสี่เหลี่ยมมือหยาบและหนา
จริตนำโทสะ,โมหะรูปทรงดูเทอะทะ มีเพียงเส้นหลัก 3 เส้นในมือ
สี่เหลี่ยม 2.มือเหลี่ยม นิ้วสี่เหลี่ยม มือสี่เหลี่ยม มีรูปทรงได้สัดส่วน
จริตนำพุทธ, ราคะ มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก
3.มือนักปราชญ์ นิ้วมือมีข้อมือสี่เหลี่ยม หลังมือสังเกตเห็นเส้นเอ็นชัดเจน
พุทธ, โมหะ มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก
กรวย(ศิลป์)4.มือกรวยศิลป์นิ้วและมือเป็นรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน หลังมือเรียบอูม จริตนำโมหะ,ราคะ, มือค่อนข้างหนา มีเส้นหลักและเส้นรองในมือ
5.มือคนทรง นิ้วและมือเป็นรูปกรวย ปลายนิ้วเรียวแหลม
ราคะ, โมหะ หลังมือเรียบมือไม่หนามาก มีเส้นหลักและเส้นอื่น ๆ ในมือมีมาก
6.มือใบพาย นิ้วและมือเป็นรูปกรวยหรือมีข้อบ้าง ปลายนิ้วใบพาย
จริตนำราคะ,พุทธ เส้นในมือมีเส้นหลักและเส้นรองตามปกติ
ศิลปะ 5 แขนง คือ1. จิตรกรรม(การวาด) 2.ประติมากรรม(การปั้น) 3.สถาปัตยกรรม(การออกแบบ) 4.คีตะกรรม(การดนตรีการแสดง) 5.วรรณกรรม (การเขียน)
ผสม 7.มือผสม นิ้วและเล็บมือมีหลายแบบผสมกันอยู่ในมือสี่เหลี่ยม
เด่นจากผสม มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก

รับพยากรณ์ลายมือ, เรียนลายมือด้วยลายมือจริง,พยากรณ์ลายมือทางไลน์,พยากรณ์ลายมือทางเนท,พยากรณ์ลายมือพบกัน,สอนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ,เรียนลายมือออนไลน์,
ติดต่อline ID:handhoro99
โทร.0924945445, 0895339903

วิธีแยกลักษณะมือ 7 ประเภท 4/4

7 ประเภทพลาสติก กับพลังการ Recycle ช่วยลดปริมาณขยะโลก


7 ประเภทพลาสติก กับพลังการ Recycle ช่วยลดปริมาณขยะโลก

มือ 7 ประเภทบอกจริตหรืออุปนิสัย Download


บทความ 7 ประเภทมือมนุษย์
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183

เรียนรู้อย่างตั้งใจ ท่านจะดูลายมือได้อย่างมืออาชีพ
หรือเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น เสริมอาชีพการงาน
ชุดสื่อการเรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง
1.ชุดหนังสือเรียนลายมือ + ซีดี(ต้นฉบับหนังสือพร้อมภาพลายมือตัวอย่าง)
2.ดีวีดี ประกอบการเรียนการสอนตามบทเรียนในหนังสือ
3.ดีวีดี บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน 21 ช.ม.
พิเศษ ให้ภาพลายมือตัวอย่างเพิ่มเติม
3.1.ลายมือเศรษฐีร่ำรวย 100 ล้าน (4 ชุดตัวอย่าง)
3.2.ลายมือต้องห้ามประกอบกิจการลงทุนแล้วเสียหายขาดทุน (4 ชุดตัวอย่าง)
3.3.ตัวอย่างลายมือที่ดี และตัวอย่างลายมือที่ขาดโอกาส (อีกจำนวนมาก) เพื่อใช้ประกอบเป็นกรณีศึกษา

See also  Cassandra's plastic surgery journey in Phuket - Dr Jib, Phuket Plastic Surgery Institute | best plastic surgery in bangkok

สั่งซื้อได้ที่สำนักงาน ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย หรือ โดย
1.โอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านสะดวก(ด้านล่าง)
2.แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งชุดเรียน(ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศ)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณนภัสสร แจ่มเจริญ เลือกธนาคาร
ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขาซอยอารีย์
บัญชีเลขที่ 127089 9949
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาย่อยบิ๊กซี วงศ์สว่าง
บัญชีเลขที่ 779204 4861
ธ.ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน)
บัญชีเลขที่ 014 270 9900
ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบ Paypal โดยชำระเงินถึง email: handhoro@gmail.com

และแจ้งการโอนเงินไปทางemail: handhoro@gmail.com หรือ แจ้งทาง smsได้ที่ 092 494 5445 หรือ 089 533 9903
หรือ Internet Banking
สอบถามเพิ่มเติม
LINE ID:handhoro99
โทร 092 494 5445, 089 533 9903
หรือ ส่งภาพลายมือทางEmail: handhoro99@gmail.com

มือ 7 ประเภทบอกจริตหรืออุปนิสัย Download

7ประเภทอินโฟกราฟิกAJPloy


7ประเภทอินโฟกราฟิกAJPloy

เจาะใจ LIFE HACKS : EP.24 "คน 7 ประเภท ในสถานการณ์วิกฤต" กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ [24 มิ.ย. 64]


ร่วมพูดคุยกับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ กับเรื่องของคน 7 ประเภท ในสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านๆมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

รับชม เจาะใจ LIFE HACKS รายการใหม่ทางออนไลน์ ได้ทาง Facebook เจาะใจ Johjai และทาง Youtube JSL GLOBAL MEDIA ได้ทุกวันพฤหัสบดี

ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com
Official Web : http://www.jslsquare.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia

Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

เจาะใจ LIFE HACKS : EP.24 "คน 7 ประเภท ในสถานการณ์วิกฤต" กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ [24 มิ.ย. 64]

คน 7ประเภทนี้ มีบุญเก่าหนุนนำ! ลองทำตามนี้!! อยู่ที่ไหนใครก็ชื่นชม


เผามันส์เผาเผือก มัจฉาเสียงธรรม
==================
คน 7ประเภทนี้ มีบุญเก่าหนุนนำ! ลองทำตามนี้!! อยู่ที่ไหนใครก็ชื่นชม

==================
เพจเผามันส์ เผาเผือก https://bit.ly/2xHNa40
ช่อง YouTube Channel https://bit.ly/3bKLUvK
==================
เผามันส์ เผาเผือก: เรื่องเด่น เรื่องดัง เรื่องลี้ลับ ตำนาน อาถรรพ์ เป็นข่าว
เสียงบรรยายโดย : มัจฉาเสียงธรรม

อย่าลืมกดไลด์ กดติดตาม กดแชร์ กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆ
และข่าวสารใหม่ๆทางช่องเราค่ะ

คน 7ประเภทนี้ มีบุญเก่าหนุนนำ! ลองทำตามนี้!! อยู่ที่ไหนใครก็ชื่นชม

7 ประเภทของ INFOGRAHIC ที่ใช้งานจริงAJ Ploy


วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

7 ประเภทของ INFOGRAHIC ที่ใช้งานจริงAJ Ploy

SCG THE PLASTIC TRUTH EP.1 7 ประเภทพลาสติกในชีวิตประจำวัน


คุณรู้จักพลาสติกดีแค่ไหน?

พลาสติกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ใช้พลาสติกกันคือใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทั้งที่ความจริงแล้วพลาสติกต่างๆ เหล่านั้นยังสามารถใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง

ถ้ารู้จักชนิดและประเภทของพลาสติก ก็จะสามารถแยกขยะพลาสติกตามชนิดและประเภทได้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้คือประเภทของพลาสติกที่รีไซเคิลได้ 7 ประเภท ที่ยิ่งรู้จักก็จะยิ่งใช้ไห้คุ้ม

SCG SCGCircularway ThePlasticTruth

ร่วมเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ได้ที่ http://bit.ly/38o5FYc

SCG  THE PLASTIC TRUTH EP.1 7 ประเภทพลาสติกในชีวิตประจำวัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 1- 7 สื่อประเภทต่างๆ.

1- 7 สื่อประเภทต่างๆ

1- 7 สื่อประเภทต่างๆ


ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สื่อ7ประเภท

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://aseanseafoodexpo.com/music

See also  กายภาพบำบัดแก้ข้อเข่าเสื่อม : บำบัดง่าย ๆ ด้วยกายภาพ (11 ก.พ. 63) | กายภาพบำบัด | รวมเพลงเพราะที่สุด

>>https://aseanseafoodexpo.com/ เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#สอประเภทตางๆ

[vid_tags]

1- 7 สื่อประเภทต่างๆ

สื่อ7ประเภท.

You may also like

Leave a Comment