Skip to content
Home » Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology | stroke

Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology | stroke

Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology | stroke

คุณกำลังมองหาหัวข้อ stroke? คุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology หรือไม่? ถ้าใช่ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ.

Ischemic Stroke causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology


What are ischemic strokes? Ischemic strokes occur when there’s a blocked artery that reduces blood flow to the brain. Find more videos at http://osms.it/more.

Hundreds of thousands of current & future clinicians learn by Osmosis. We have unparalleled tools and materials to prepare you to succeed in school, on board exams, and as a future clinician. Sign up for a free trial at http://osms.it/more.

Subscribe to our Youtube channel at http://osms.it/subscribe.

Get early access to our upcoming video releases, practice questions, giveaways, and more when you follow us on social media:
Facebook: http://osms.it/facebook
Twitter: http://osms.it/twitter
Instagram: http://osms.it/instagram

Our Vision: Everyone who cares for someone will learn by Osmosis.
Our Mission: To empower the world’s clinicians and caregivers with the best learning experience possible. Learn more here: http://osms.it/mission

Medical disclaimer: Knowledge Diffusion Inc (DBA Osmosis) does not provide medical advice. Osmosis and the content available on Osmosis’s properties (Osmosis.org, YouTube, and other channels) do not provide a diagnosis or other recommendation for treatment and are not a substitute for the professional judgment of a healthcare professional in diagnosis and treatment of any person or animal. The determination of the need for medical services and the types of healthcare to be provided to a patient are decisions that should be made only by a physician or other licensed health care provider. Always seek the advice of a physician or other qualified healthcare provider with any questions you have regarding a medical condition.

Ischemic Stroke  causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology

Stroke Nursing (CVA) Cerebrovascular Accident Ischemic Hemorrhagic Symptoms Treatment tPA


Stroke nursing NCLEX review (CVA) cerebrovascular accident lecture on ischemic and hemorrhagic strokes along with nursing care, tPA, symptoms, treatments, and pathophysiology.

A stroke occurs when blood rich in oxygen can NOT reach brain cells (due to either a blockage or bleeding) and the cells begin to die.

Types of stroke:

Ischemic (most common) is due to a blood clot within the blood vessel or stenosis of an artery feeding the brain tissue. This limits the blood that can reach the brain cells. This can happen due to:

Embolism: where a clot has left a part of the body (example the clot has left the heart due to a heart valve problem or atrial fibrillation) and has travelled to the brain, which stops blood flow.

Thrombosis: a clot forms within the artery wall within the neck or brain. This is seen in patients with hyperlipidemia and atherosclerosis

Hemorrhagic: there is bleeding in the brain due to a break in a blood vessel. There will be limited blood flow to the brain cells and this can cause excessive swelling in the brain from the leakage of blood in the brain tissue. A ruptured brain aneurysm or uncontrolled hypertension can cause this.

See also  머리 찢어졌을때 병원 | 머리가 찢어졌을때는 말이죠 급하면 입고있던 옷을...[털보의사] 7013 투표 이 답변

In addition, a patient can experience a TIA (transient ischemic attack) also called a ministroke. This is where signs and symptoms of a stroke last only a few minutes to hours and resolve. It is a warning signs an impending stroke may occur.

Stroke symptoms include: facial drooping, arm numbness or weakness, slurred speech or difficulty talking etc.

Treatment for stroke (specifically an ischemic type) is tPA (tissue plasminogen activator). This medication works to dissolve the clot that has caused th decreased blood flow. However, tPA must be administered within 3 hours of the onset of stroke symptoms.

Nursing care for stroke includes: monitoring vitals (especially blood pressure, respiratory status), watching and educating the patient with neglect syndrome (this most likely occurs with patients who’ve had a right brain injury), diet and swallowing techniques, hemianopsia, and how to communicate with a patient with aphasia (watch the video for more in depth nursing interventions for stroke).

Stroke NCLEX Questions: http://www.registerednursern.com/strokecvanclexquestions/

Notes: http://www.registerednursern.com/strokenclexreview/

More Neuro Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVPDxuXWcpmg42nNXdjA9FD

Facebook: https://www.facebook.com/RegisteredNurseRNs
Instagram: https://www.instagram.com/registerednursern_com/
Subscribe: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=registerednursern

Nursing School Supplies: http://www.registerednursern.com/theultimatelistofnursingmedicalsuppliesanditemsanewnursestudentnurseneedstobuy/

NCLEX NCLEXStudyGuide

Popular Playlists:

NCLEX Reviews: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWtwCDmLHyX2UeHofCIcgo0
Fluid & Electrolytes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWJSZ9pL8L3Q1dzdlxUzeKv
Nursing Skills: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUhd_qQYEbp0Eab3uUKhgKb
Nursing School Study Tips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWBO40qeDmmaMwMHJEWc9Ms
Nursing School Tips & Questions” https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVQokt1X5ZMGgQr3IMBY9M
Teaching Tutorials: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUkW_DpJekN_Y0lFkVNFyVF
Types of Nursing Specialties: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfW8dRD72gUFa5W7XdfoxArp
Healthcare Salary Information: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVN0vmEP59Tx2bIaB_3Qhdh
New Nurse Tips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVTqH6LIoAD2zROuzX9GXZy
Nursing Career Help: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVXjptWyvj2sx1k1587B_pj
EKG Teaching Tutorials: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUA9UTclI0tOYrNJ1N5SNt
Dosage & Calculations for Nurses: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUYdl0TZQ0Tc2hLlXlHNXq

Stroke Nursing (CVA) Cerebrovascular Accident Ischemic Hemorrhagic Symptoms Treatment tPA

What is a Stroke? (HealthSketch)


A simple animation explaining what a stroke is, how to recognise the key symptoms, how it is treated, and what we can all do to prevent strokes from happening. We hope this video will be useful to you and those around you.

Licenses to use this video for educational purposes can be purchased at: https://www.boclips.com/

If you enjoyed this video, remember to like it, share it and subscribe to our channel to see more great content

ABOUT US: HealthSketch is a channel about conveying health information in visually engaging ways, empowering us all to lead healthier lives. For more information, visit:
Website: http://www.healthsketch.com/
Facebook: http://facebook.com/healthsketch
Twitter: https://twitter.com/health_sketch
Whiteboard Animation by Russ Law: [email protected]

NOTE: All content, including graphics, audio, text, and links, is for information and education purposes only. This video should not be considered a substitute for professional medical care, so if you have further questions or concerns, please consult a medical professional.

TRANSLATIONS: Many thanks to Youtube community translators who have kindly volunteered subtitles in different languages. While we are unable to verify their accuracy, we welcome new submissions to help reach audiences around the world. If subtitles are not available in your local language, please consider contributing subtitles.

What is a Stroke? (HealthSketch)

What happens during a stroke? Vaibhav Goswami


Check out our Patreon page: https://www.patreon.com/teded

View full lesson: https://ed.ted.com/lessons/whathappensduringastrokevaibhavgoswami

Every two seconds, someone in the world has a stroke. One out of every six people will have a stroke at some point in their lives. Strokes deprive brain cells of oxygen and are one of the most common causes of death, and a leading cause of preventable disability. But what causes strokes in the first place? And what can doctors do to treat them? Vaibhav Goswami takes us into the body to find out.

See also  오피스텔 전세보증보험 후기 | 전세보증보험 가입해도 문제 생길 수 있어요 답을 믿으세요

Lesson by Vaibhav Goswami, animation by Artrake Studio.

Thank you so much to our patrons for your support! Without you this video would not be possible! John Saveland, Nicolle FieldsendRoxborough, Mridul Goswami, Venkat Venkatakrishnan, Sandy Nasser, CG Nobles, QIUJING L BU, Yoga Trapeze Wanderlust, Jaron Blackburn, Alejandro Cachoua, Thomas Mungavan, Elena Crescia, Edla Paniguel, Sarah Lundegaard, Charlsey, AnnaPitschna Kunz, Tim Armstrong, Alessandro, Erika Blanquez, Ricki Daniel Marbun, zjweele13 , Judith Benavides, Znosheni Kedy, Caitlin de Falco, Scheherazade Kelii, Errys, James Bruening, Michael BraunBoghos, Ricardo Diaz, KackKyun Kim, Alexandrina Danifeld, Danny Romard, Yujing Jiang, Stina Boberg, Mariana Ortega, Anthony Wiggins, Hoai Nam Tran, Joe Sims, David Petrovič, Kat, Chris Adriaensen, Lowell Fleming, Lorenzo Margiotta, Amir Ghandeharioon, Anuj Tomar, Sunny Patel, Rachel Birenbaum, Vijayalakshmi , Devesh Kumar, Uday Kishore, Aidan Forero, Leen Mshasha, Allan Hayes, Thomas Bahrman, Alexander Baltadzhiev, Connor YuzwenkoMartin, Vaibhav Mirjolkar, Tony, Michelle, Katie and Josh Pedretti, Erik Biemans, and Gaurav Mathur.

What happens during a stroke?  Vaibhav Goswami

Acute Ischemic Stroke: Etiology, Pathophysiology, Clinical Features, Diagnostics, Treatment


Ninja Nerds,

In this lecture Professor Zach Murphy will be presenting on Acute Ischemic Stroke: Etiology, Pathophysiology, Clinical Features, Diagnostics, and Treatment. This lecture will include detailed information on the causes (etiology) for acute ischemic strokes including embolic, thrombotic and global hypoperfusion. We will also be discussing the most common clinical features that patients present with along with how an acute ischemic stroke is diagnosed. Finally, we conclude the lecture with the treatment / management of acute ischemic stroke along with indications and contraindications of tPA (tissue plasminogen activator). We hope you all enjoy this lecture and be sure to check out the ways below you can support us!

Table of Contents:
0:00 Classroom
0:14 Acute Ischemic Strokes Introduction
0:40 Etiology and Pathophysiology
27:18 Clinical Features
29:20 Diagnostics: Imaging and Labs
46:26 Treatment / Management
1:04:20 Preventive Measures for Acute Ischemic Stroke
1:05:44 Complications
1:14:13 Outro: As Always, Until Next Time
1:14:24 Comment, Like, SUBSCRIBE!

We hope you enjoy this lecture and be sure to check out all of our social media pages and ways to support us below!

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UC6QYFutt9cluQ3uSM963_KQ/join

Support us by purchasing apparel and donating to our Patreon!

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UC6QYFutt9cluQ3uSM963_KQ/join

Support us by purchasing apparel and donating to our Patreon!

Become a Patron of ours and receive the final, high resolution photo of the lecture!

APPAREL |
https://ninjanerd.org/

DONATE
PATREON | https://www.patreon.com/NinjaNerdScience
PAYPAL | https://www.paypal.com/paypalme/ninjanerdscience

SOCIAL MEDIA

FACEBOOK | https://www.facebook.com/NinjaNerdScience

INSTAGRAM | https://www.instagram.com/ninjanerdscience

TWITTER | https://twitter.com/ninjanerdsci
@NinjaNerdSci

DISCORD | https://discord.gg/3srTG4dngW

ninjanerd strokes CVA

Acute Ischemic Stroke: Etiology, Pathophysiology, Clinical Features, Diagnostics, Treatment

Minor stroke captured on video: Watch as it happens


While driving home from work, Stacey Yepes, 49, could sense she was beginning to have a stroke. To ensure others could see what was happening to her, she pulled over, took out her smartphone and began recording. Watch to see what a minor stroke looks like as it happens.

Yepes is a patient at the TAMS Unit of the Krembil Neuroscience Centre, the stroke centre of care of the west region of Toronto, and part of UHN’s Toronto Western Hospital.

Yepes is a patient at Krembil Neuroscience Centre, the stroke centre of care of the west region of Toronto, and part of UHN’s Toronto Western Hospital.

See also  한달 에 5Kg 빼기 | 한달에 건강하게 5Kg 빼기 9가지 원칙 (중년여성 다이어트) 인기 답변 업데이트

Click here to read the FULL STORY and learn more about stroke care and prevention: http://bit.ly/StrokeAsItHappensUHN

Minor stroke captured on video: Watch as it happens

Recognize the Signs and Symptoms of Stroke


When someone is having a stroke, every minute counts. Just as putting out a fire quickly can stop it from spreading, treating a stroke quickly can reduce damage to the brain. If you learn how to recognize the telltale signs of a stroke, you can act quickly and save a life—maybe even your own.

http://www.cdc.gov/stroke
http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/stroke_registry.htm

Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/CommentPolicy.html

This video can also be viewed at

http://www.cdc.gov/wcms/videos/lowres/NCCDPHP/2015/signssymptomsstrokevideo_1005689.mp4

Recognize the Signs and Symptoms of Stroke

Stroke: The Basics


Stroke: The Basics

Understanding stroke is important to its prevention and rapid treatment. The Stanford Stroke Center has pioneered major advances in medical therapies for treating and preventing stroke, innovative neurosurgical techniques for stroke prevention and groundbreaking interventional neuroradiologic procedures. This talk covers these topics and more.

Speaker: Gregory W. Albers, MD Director, Stanford Stroke Center and Coyote Foundation Professor of Neurology and Neurological Sciences, Stanford University School of Medicine

The librarians at Stanford Health Library are eager to help you find trustworthy information to answer your healthrelated questions. Services are free and open to all. Get in touch: https://healthlibrary.stanford.edu/researchservices.html

Take 5 minutes for yourself. Check out the free mindfulness and meditation resources from Stanford Health Library: https://healthlibrary.stanford.edu/booksresources/mindfulnessmeditation.html

Stroke: The Basics

How to handle a stroke emergency?


Stroke protocol enacted by Fortis Emergency Experts to enable hospital ER teams in appropriate diagnosis and management of stroke patients.

How to handle a stroke emergency?

What is a stroke? | Circulatory System and Disease | NCLEXRN | Khan Academy


Visit us (http://www.khanacademy.org/science/healthcareandmedicine) for health and medicine content or (http://www.khanacademy.org/testprep/mcat) for MCAT related content. These videos do not provide medical advice and are for informational purposes only. The videos are not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Always seek the advice of a qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read or seen in any Khan Academy video. Created by Vishal Punwani.

Watch the next lesson: https://www.khanacademy.org/testprep/nclexrn/rncardiovasculardiseases/rnstroke/v/riskfactorsforstroke?utm_source=YT&utm_medium=Desc&utm_campaign=Nclexrn

Missed the previous lesson? https://www.khanacademy.org/testprep/nclexrn/rncardiovasculardiseases/rnstroke/v/cerebralbloodsupplypart2?utm_source=YT&utm_medium=Desc&utm_campaign=Nclexrn

NCLEXRN on Khan Academy: A collection of questions from content covered on the NCLEXRN. These questions are available under a Creative Commons AttributionNonCommercialShareAlike 3.0 United States License (available at http://creativecommons.org/licenses/byncsa/3.0/us/).

About Khan Academy: Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using stateoftheart, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.

For free. For everyone. Forever. YouCanLearnAnything

Subscribe to Khan Academy’s NCLEXRN channel: https://www.youtube.com/channel/UCDx5cTeADCvKWgF9x_Qjz3g?sub_confirmation=1
Subscribe to Khan Academy: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=khanacademy

What is a stroke? | Circulatory System and Disease | NCLEXRN | Khan Academy

นอกจากการดูวิดีโอที่แชร์เหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology.

Ischemic Stroke - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่: https://aseanseafoodexpo.com/music/.

เนื้อหา เกี่ยวข้องกับ stroke.

[vid_tags].

#Ischemic #Stroke #symptoms #diagnosis #treatment #pathology.

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอแสดงความนับถือ.

29 thoughts on “Ischemic Stroke – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology | stroke”

  1. My 43 year old brother just suffered a a stroke. His "G/f" did not call an ambulance he was in the shower. She got him into a wheel chair took him too the wrong hospital….took forever…I want too go off on her when i SEE HER!!!!! LIKE INSANELY!!! Trying so hard right now too keep my cool. Praying for him….She loaded him into a car with her kids. I'm at a loss for words why she did not call 91111

  2. Ihavehad a stroke November 20 16 with atrialfibulation my doctor failedtotreatthis all di I had entr
    Eredhissurger, hedidsay that’s dangerous 2days later ischemic stroke don’t drink dontsmokemyadviceis listen to your body don’t overwork get pleantyofsleep oryoullbelikeme ihavbee5yearsinbedheartattcks another bloodfunctio sit only takesafewmilieseconds foryourblootocaustrouble my heart would stop anmissbeetstimeenough for Ito lot in oneof theatrimums andpushthblockage

  3. I survived A stroke 2years ago. I used to be half paralyze. but now I can move my arms and legs. thank God I can walk again. Follow my page I put all things that I do to help me recover. maybe it can help us survivors.

  4. This was a very well presented and explained video I thank you. I now have some idea as to what is going to happen to me & my brain from my Ischemic Strokes.

  5. Likely, I felt that I could not focus and having hard time to read. The distraction was so significant that I had tried to read out loud to bring back my attention. However, as I read out loud, my mind cannot catch up with the meaning of the words. I read a sentence but it seem like I'm reading word by word and even the word just not make sense! I also starting to have problem with my writting. Even simple words like contact, confuse, catch,… take me time to spell! I'm going to university next year and this freaking me out! Can anyone help me out, please?

  6. 941138 824615Awesome material you fellas got these. I actually like the theme for the internet site along with how you organized a person who. It is a marvelous job For certain i will come back and check out you out sometime. 867439

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *