"Precision Medicine Anti-Aging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก | ศูนย์ anti aging

by Chakrii Malee
0 comment

"Precision Medicine Anti-Aging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก | ศูนย์ anti aging

คุณกำลังมองหาหัวข้อ ศูนย์ anti aging? คุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ "Precision Medicine Anti-Aging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก หรือไม่? ถ้าใช่ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ.

Table of Contents

ควรหันมาดูแลตัวเอง เพื่อความอ่อนเยาว์สดใส | ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 (EP1)


เวลาที่ผ่านเลยอาจทำให้คนเราแก่ตัวลงได้เท่าๆ กัน แต่การเปลี่ยนแปลงในระดับชีวโมเลกุล หรือ Biological Aging จะเป็นตัวสะท้อนความร่วงโรยในระดับเคมีและเซลล์ของคนเรา บางคนหน้าแก่เกินวัย เต็มไปด้วยริ้วรอยของกาลเวลา ขณะที่บางคนยังดูอ่อนเยาว์สดใสแตกต่างจากวัยที่ล่วงเลย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 | https://bit.ly/2BU8qly

ควรหันมาดูแลตัวเอง เพื่อความอ่อนเยาว์สดใส | ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 (EP1)

แนะนำศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย / Wellness & Antiaging Center


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพ จึงตั้งใจออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จำเพาะตามความต้องการและตามปัญหาทางสุขภาพของแต่ละบุคคล มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือกตรวจ การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา ซึ่งต้องเริ่มต้นมาจากการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการดำรงชีวิต เช่น การควบคุมดูแลในเรื่องการรับประทานอาหาร มีการออกกำลังกาย อย่างถูกต้องและเหมาะสม หาวิธีการต่างๆ มาช่วยผ่อนคลายความเครียด การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยทำให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ก่อนที่โรคต่างๆ จะก่อตัวขึ้น ทั้งนี้เพื่อการดูแลป้องกันและทำให้ร่างกายกลับมามีความสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิม บริการของเรา โปรแกรมและการตรวจต่าง ๆ ของแผนก Advanced Wellness & Antiaging ที่ให้บริการมีดังนี้ 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป (General Health Check Up Programs) 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนการสมรส (PreMarriage Program) 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ (Groups or Companies’ Annual Check Up Program) 4. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ (Examination for Education and PreEmployment Purposes) 5. การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (Examination for Insurance Purposes) 6. การตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่า ทำใบขับขี่ และออกใบรับรองแพทย์กรณีต่างๆ (Medical Certificate Issued for Various Purposes eg. Preimmigration (VISA), Driver’s License) 7. โปรแกรมตรวจทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย ดังนี้ • โปรแกรมตรวจคัดกรองทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (AntiAging Screening Program) • โปรแกรมตรวจความสมดุลของฮอร์โมน (Hormone Profile Screening Program) • โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สารอาหารที่จำเป็นของร่างกาย (Micronutrient Profile Screening Program) • โปรแกรมตรวจวิเคราะห์และขจัดสารพิษโลหะหนักในร่างกาย (Heavy Metal Analysis and Chelation Program) • โปรแกรมตรวจสำหรับผู้มีปัญหาภูมิแพ้อาหารแบบแฝง (Hidden Food Allergy Management Program) • โปรแกรมตรวจเพื่อดูแลสุขภาพสมอง (Healthy Brain Care)

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 4
ศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โทรศัพท์ 028369999

แนะนำศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย / Wellness & Antiaging Center

"Precision Medicine AntiAging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก


มารู้จักกับการแพทย์เฉพาะเจาะจง ของศาสตร์ชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก (Precision Medicine AntiAging) ของศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 Smart Life AntiAging Center จาก พญ. ธิศรา วีรสมัย แพทย์เฉพาะทางด้านชะลอวัย ฮอร์โมนและควบคุมน้ำหนัก พร้อมความประทับใจจากผู้ใช้บริการโปรแกรม Weight Management

See also  วันเด็กแห่งชาติ 2564: ย้อนที่มาและส่องคำขวัญนายกฯ - BBC News ไทย | วันเด็กแห่งชาติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 Smart Life AntiAging Center อาคาร 3 ชั้น 6
โทร 022014600 ต่อ 3465, 3466 และ Nurse Private Call Tel. 0899256510

"Precision Medicine AntiAging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก

เราควรหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่ 25 ปี | ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 (EP2)


การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological Aging) ของบุคคลที่แตกต่างและแทบไม่เหมือนกัน หมายถึงการแก่ตัวลงในระดับเคมีและเซลล์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพสามารถปรับเปลี่ยนให้คงความสมดุลได้ ซึ่งรวมอยู่ในศาสตร์ AntiAging ที่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแบบองค์รวมตั้งแต่การตื่นนอน ทานอาหาร ออกกำลังกาย และรวมถึงจิตใจและอารมณ์ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและรวมถึงการได้รับการดูแลโดยวิตามินฮอร์โมนเพื่อปรับอายุให้เป็นไปตามความต้องการได้

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 | https://bit.ly/2BU8qly

เราควรหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่ 25 ปี | ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.พญาไท 2 (EP2)

GoodDiet EP 51 : การชะลอวัย Antiaging


การชะลอวัย นอกจากสุขภาพที่แข็งแรง คงไม่มีใครอยากแก่ อย่างน้อยก็ขอให้ดูสมวัย ไม่เลยหน้าพุ่งไปก่อนอายุจริง เพราะปัจจุบันเรื่องการชะลอวัย หรือ Antiaging ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ➤ https://www.pholfoodmafia.com
ในปัจจุบันนอกจากเรื่องของความสวย ความงามที่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแล้วการมีสุขภาพที่ดีให้เหมาะสมกับวัยหรือดูอ่อนกว่าวัยนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยการแก่ไปตามวัยหรือเกินกว่าวัยที่ควรจะเป็นถือเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แถมยังสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าเวลาอันควรได้จากปัจจัยหลายๆ อย่าง อาธิเช่น ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การไม่ดูแลตัวเองและเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การเลือกทานอาหารในแต่ละวัน เนื่องจากในอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะมีสารที่สำคัญต่างๆ ที่จะทำให้เราดูอ่อนเยาว์กว่าวัยได้

โดยคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีหรือคนที่อ้วนก็จะมีสารที่เรียกว่าอนุมูลอิสระมากกว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือคนที่ผอม เนื่องจากต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญอาหารที่เยอะกว่า หากต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นและยังดูอ่อนเยาว์กว่าวัยก็ต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอาหารต่างๆ เหล่านั้นได้แก่

เลือกทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระถือเป็นสารอาหารหรือพวกวิตามินต่างๆ อย่าง วิตามิน A, E และ C โดยควรจะทานวิตามินเหล่านี้ในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้น เนื่องจากวิตามิน A และ E เป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในไขมันเท่านั้น ในการเลือกทานอาหารที่มีวิตามินเหล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องที่ไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้และอีกเหตุผลที่สำคัญก็คือ หากในร่างกายมีสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในอัตราส่วนที่ไม่สัมพันธ์กัน ก็จะส่งผลให้เซลล์ภายในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเราเกิดความเสื่อมและยังส่งผลสู่ภายนอกร่างกายของเราซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากความเหี่ยวและย่นของผิวหนัง

เลือกทานสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ แต่ยังมีสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนื่องจากทำหน้าที่เฉพาะ แต่มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังมีส่วนช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วย อาธิเช่น ไลโคปีนในซอสมะเขือเทศ คาเทชินในชาเขียวและไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง ซึ่งสารอาหารที่ทำหน้าที่เฉพาะต่างๆ เหล่านี้สามารถพบได้ตามผักและผลไม้ที่มีสีต่างๆ

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความหวานหรือมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเพราะจะมีส่วนช่วยหรือกระตุ้นให้เราดูแก่กว่าวัย
ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันก็สามารถช่วยชะลอการแก่ได้ โดยวิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องดื่มให้เพียงพอที่ง่ายที่สุดคือ กินให้ได้จำนวนซีซีที่เท่ากับพลังงานที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน
โดยนอกจากการเลือกทานอาหารที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและทำให้มีใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วนั้น ปัจจัยอื่นๆ ตามธรรมชาติก็ส่งผลต่อเรื่องอายุด้วยเช่นกัน อาธิเช่น เพศ โดยจากการสำรวจพบว่าในเพศชายมักจะมีอายุที่สั้นกว่าเพศหญิงโดยประมาณ 7 – 10 ปี ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ชีวิตในประจำวันและการไม่ดูแลตัวเอง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าวิธีในการดูแลตัวเองหรือเลือกทานอาหารหรือเครื่องดื่มในการช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เลี่ยงของหวานหรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เลี่ยงไขมันที่เป็นพวก ทรานส์แฟต อย่างเนยขาว เนยเทียม น้ำมันพืช ขนมปัง พายและขนมอบแห้งต่างๆ และเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรืออาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน 5 หมู่รวมถึงสารอาหารที่ทำหน้าที่เฉพาะที่พบได้ในผักและผลไม้ทั่วไปอีกด้วย รับรองว่าความสวย ความหล่อ ความมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและความอ่อนเยาว์กว่าวัยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไป

การชะลอวัย สอนทำอาหารง่ายๆ ทำอาหาร pholfoodmafianetwork pholfoodmafia gooddiet

Thank you for watching!
My Other Channel
รายการพลพรรคนักปรุงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่
Official website:
➤ https://www.pholfoodmafia.com

Facebook
➤ https://www.facebook.com/pholfoodmafia

Instagram
➤ https://www.instagram.com/pholfoodmafia

GoodDiet EP 51 : การชะลอวัย Antiaging

Introduction: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์ | TSP AntiAging Center


ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์ เรามีบริการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพลึกถึงระดับเซลล์ และป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมสำหรับคุณโดยเฉพาะ ในโรงพยาบาลทั้ง 4 สาขาที่ได้รับมาตรฐาน — ดูโปรโมชันปัจจุบัน: http://bit.ly/PromotionTSP_YT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นปัจจุบัน
Website: https://bit.ly/PromotionTSP_YT​
LINE: https://bit.ly/LITSP_YT​​
Facebook: https://bit.ly/FBTSP_YT​​
Instagram: https://bit.ly/IGTSP_YT​

Introduction: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์ | TSP AntiAging Center

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเปิดศูนย์ "Oasis AntiAging Center" ลุยตลาดความงาม


“โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเปิดศูนย์ Oasis AntiAging Center ลุยตลาดความงามทั้งในไทย และ CLMV”

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นประธานในงานเปิดศูนย์ Oasis AntiAging Center ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ผสมผสานการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ รุกตลาดสุขภาพและความงามใน CLMV เพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเปิดศูนย์ "Oasis AntiAging Center" ลุยตลาดความงาม

เวชศาสตร์ชะลอวัย ตอนที่ 1 by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)


รายการ สุขใจใกล้หมอ “ใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมป์”ตอนที่ 1
“มารู้จักกับเวชศาสตร์ชะลอวัยกันเถอะ (1/2) ” EP.14
โดย หมอแอมป์ นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic
ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ
นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

🌐http://www.dramp.com
➡️Instagram: DrAmp Team
➡️Spotify: Dr.Amp Team
© drampCopyright 2015

See also  Luxury Hotel Quarantine Bangkok Thailand 2021 - Anantara Riverside ASQ Hotel | hotel quarantine bangkok

เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย

ปล.เป็นคลิปให้คำแนะนำแก่ผู้รักสุขภาพที่ยังไม่ป่วยและต้องการป้องกันโรคให้ตัวเอง สำหรับผู้ที่มีโรคแล้วยังไม่ควรทำตามและควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก หมอแอมป์

ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 เมื่อ สิงหาคม พศ.2558

keywords for Education:
Preventive medicine
Regenerative medicine
Antiaging medicine
NCDs

เวชศาสตร์ชะลอวัย ตอนที่ 1 by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)

เคล็ดลับในการ ปรับสมดุล ร่างกายด้วยศาสตร์ชะลอวัย


เคล็ดลับในการ ปรับสมดุล ร่างกายด้วยศาสตร์ชะลอวัย (Antiaging Medicine) คือ อะไร?

มาหาคำตอบกับ พญ. อรพินท์ ภูมิสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำศูนย์Royal Life Antiaging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ กันค่ะ

รายการ “สุขใจใกล้หมอ” ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 เวลา 08.00น. 08.30น.‪

เคล็ดลับในการ ปรับสมดุล ร่างกายด้วยศาสตร์ชะลอวัย

ทีมแพทย์ของเรา ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์


ทีมแพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์มีใครบ้าง? และแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านไหน? หาคำตอบได้ที่นี่!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นปัจจุบัน
Website: https://bit.ly/PromotionTSP_YT​
LINE: https://bit.ly/LITSP_YT​​
Facebook: https://bit.ly/FBTSP_YT​​
Instagram: https://bit.ly/IGTSP_YT​

ทีมแพทย์ของเรา ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยทศแพทย์

นอกจากการดูวิดีโอที่แชร์เหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ "Precision Medicine Anti-Aging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก.

"Precision Medicine Anti-Aging" ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการควบคุมน้ำหนัก

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่: ดูข่าวดีเพิ่มเติมที่นี่.

คำสำคัญ เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ anti aging.

[vid_tags].

#quotPrecision #Medicine #AntiAgingquot #ศาสตรแหงการชะลอวย #และการควบคมนำหนก.

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอแสดงความนับถือ.

You may also like

Leave a Comment